Testnevelési Tanszék – Tájékoztató /Tárgyfelvétel/

HÍR

Tisztelt Hallgatók!

 

Az alábbiakban a Testnevelési Intézeti Tanszék (továbbiakban: tanszék) tájékoztatóját közöljük. Minden oktatással kapcsolatos kérdésben forduljanak a testnevelő tanárokhoz.

  • A 20017/2018. tanév II. félévére azoknak a hallgatóknak a jelentkezését fogadjuk el, akik a NEPTUN rendszerben a regisztrációs héten a számukra meghirdetett Testnevelés tárgyat felvették.

A tárgyfelvételi kötelezettség vonatkozik azokra a hallgatókra is, akik végleges, vagy részleges orvosi illetve tanulmányi, sportolói felmentést kérelmeznek.

Fontos:

A Testnevelés tárgyat minden érintett hallgatónak az aktuális félévben célszerű felvenni!

 

A 2017/2018. tanév II. félévének fontosabb feladatai

 

1. Regisztrációs hét: 2018. 02. 05. – 2018. 02. 09.

A regisztrációs héten kell a hallgatóknak a NEPTUN-ban a megfelelő Testnevelés tárgyat felvenni. (Karnak, évfolyamnak, félévnek megfelelő kurzust kell választani!).

 

2. A szorgalmi időszak első hete: 2018. 02. 12. – 2018. 02. 18.

A szorgalmi időszak első hetében kell a hallgatóknak a Körcsarnok földszintjén a választott szakcsoportra, sportágra feliratkozni (H-CS: 08:00-16:00, P: 08:00-12:00).

Az alábbi lehetőségek közül lehet választani:

- kondicionálás (erősítés), edzés,

- tenisz (sátor, salak),

- kosárlabda,

- labdarúgás (műfű, terem),

- asztalitenisz,

- aerobik,

- úszás (haladó)

-általános testnevelés (könnyített)

 

A szorgalmi időszak első négy hetében, indokolt esetben lehetőség van más szakcsoportba való átjelentkezésre. A hallgatók szemeszterenként más?más szakcsoportot is választhatnak!

Fontos:

A félévet a választott szakcsoportban kell a hallgatónak teljesíteni!

 

3. A szorgalmi időszak első négy hete: 2018. 02. 12. – 2018. 03. 09.

A hallgatók a testnevelés alóli felmentésükkel kapcsolatos adminisztratív feladatokat a szorgalmi időszak első négy hetében intézhetik.

 

Felmentések

1. A féléves, éves, végleges orvosi, és tanulmányi felmentések leadásának határideje minden félév szorgalmi időszakának első négy hete.

2. Betegség, sérülés, baleset stb. esetén a gyógyulást, felépülést követő órán az igazolást be kell mutatni a foglalkozást vezető tanárnak.

3. A sportolói felmentés engedélyezését minden félév szorgalmi időszakának első négy hetében kell kérni.

a)      A versenyszerű sporttevékenységet végző, igazolt sportoló köteles bemutatni egyesületi tagsági igazolását, rajt vagy játékengedélyét, tánckönyvét, valamint az adott félév teljes idejére érvényes sportorvosi igazolását. Élsportolók esetében a tanszék egyedi elbírálással élhet.

b)      Azok a hallgatók is kérhetik felmentésüket, akik Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén kívül sportolnak versenyszerűen (egyedi elbírálás).

c)      A MEAFC sportolóinak a testnevelés órák alóli felmentését az adott félév teljes idejére érvényes sportorvosi engedély bemutatása mellett az edzők folyamatosan intézhetik.

A Miskolci Egyetem Természetjáró Szakosztályában, és a MELK keretei között végzett sporttevékenységhez is szükséges a sportorvosi engedély.

Fontos:

A felmentések érvényességi ideje fél év.

Fontos:

A vizsgaidőszakban sportolói felmentés iránti kérelmet nem fogadunk el!

A kérelmek elbírálásának jogát a tanszék fenntartja.

 

4. A testnevelés órák teljesítése: 2018. 02. 19. – 2018. 05. 18.

Ebben az időszakban lehet teljesíteni a testnevelés tantárgy követelményeit.

Az óralátogatással kapcsolatos ismeretek, tanszéki követelmények

A testnevelési órák célja a választott sportág mozgásanyagának, alapvető technikájának és taktikájának készségszintű elsajátítása, a hallgatók mozgásigényének kielégítése, a szellemi túlterhelésből, és a sok ülésben végzett tevékenységből eredő fáradtság, a helytelen testtartás ellensúlyozása, a keringési-légzési rendszer fejlesztése a sportágak mozgásanyagával. E célok elérése érdekében is kívánatos a rendszeres, akár heti többszöri óralátogatás.

Fontos:

A hallgatóknak célszerű a szorgalmi időszak második hetétől megkezdeni a testnevelés tárgy követelményeinek teljesítését.

Fontos:

Az órákon a sportfelszerelésben való megjelenés és a váltócipő (úszósapka, papucs) használata minden helyszínen, órán kötelező!

A tanszék a félév elfogadásának feltételeként előírja a félévenkénti minimum 10 alkalommal való aktív részvételt.

Nem kaphat félév végi aláírást az a hallgató, aki az előírt évközi kötelezettségeinek nem tett eleget.

Testnevelési óra teljesítése csak a tanszék által szervezett, vezetett, illetve engedélyezett formában lehetséges

Aláírás pótláson az a hallgató vehet részt, aki a tanszéki követelményekben előírt minimális óraszám/alkalom legalább 60%-át teljesítette. Betegség miatti, igazolt hiányzás esetén a hallgató pótolhatja elmaradt óráit.

Nem teljesíthető a testnevelési óra a testnevelő tanárok munkaidőn kívüli, egyetemi vagy más helyszínen tartott magánfoglalkozásain!

A városi, és a Miskolcon kívüli fitnesztermek, sportklubok, uszodák és egyéb gyakorlóhelyek, valamint az M0-ás kondicionáló terem igazolásait nem fogadjuk el.

A mulasztás pótlására a tanszék folyamatosan biztosítja a lehetőséget, legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó hetének végéig. Azok a hallgatók, akik ebben az időszakban nem teljesítik az aláírás feltételeit, órát csak az illetékes karok előírásai szerinti időszakban pótolhatnak, amire a tanszék lehetőséget biztosít.

Fontos:

A szorgalmi időszak kilencedik hete után órára jelentkezést a tanszék nem fogad el, az érintett hallgatóknak a pótlás lehetősége nélkül lesz megtagadva a félév végi aláírásuk! Ez alól kivételt kaphatnak azok a hallgatók, akik orvosi igazolással rendelkeznek.

 

A hallgatók a tanszék által biztosított időpontban vehetnek részt a foglalkozásokon. Az órarendi, és az egyéni tanulmányi rendből eredő óraütközéseket a tanszék figyelembe veszi.

 

Fontos:

Az órákon csak a balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatásban részesült hallgatók vehetnek részt saját felelősségükre. Azok a hallgatók, akiknek már nincs kötelező testnevelési órájuk, de mozogni, sportolni szeretnének, csak az órát tartó tanár előzetes engedélyével, az aktív hallgatókra vonatkozó előírások alapján látogathatják az órákat.

Fontos:

Idegenek, illetéktelenek jelenlétükkel az órát nem zavarhatják!

A foglalkozások kezdési ideje: Egész óra +10 perc, vége: következő egész óra+30 perc

Városi Kemény Dénes Uszoda: egész óra, vége: egész óra+45 perc

 

Az óra kezdetét és végét a hallgatók a foglalkozást vezető tanárral egyeztetve a körülményeknek megfelelően megváltoztathatják.

 

5. Aláírás pótlása: 2018. 05. 21 – 2018. 06. 08.

Fontos:

A dékánok által engedélyezett időszakban az aláírás pótlása.

 

6. Ügyintézés:

 

1. A foglalkozást vezető tanárnál.

2. Tanulmányi ügyekben:

H – CS: 09:00 -11:00, 14:00-15:00, P: 09:00-11:00

Körcsarnok fsz. 6-os iroda

Tolnai János

3. Egyetemi-főiskolai versenyekkel kapcsolatos, egyesületi kérdésekben:

Körcsarnok fsz. 1-es iroda

Drótos Bence

4. Létesítmények igénybevételével kapcsolatban:

Körcsarnok fsz. 3-as iroda

Chvatal Tünde

5. Kondicionáló terem használatával kapcsolatban (bérletek árusítása):

Körcsarnok fsz. 3-as iroda

Chvatal Tünde

A Testnevelési Intézeti Tanszék kéri a hallgatókat, hogy problémájukkal, illetve kérdésükkel a tanszék oktatóit keressék meg, akik mindenben segítségükre lesznek.

 

Fontos:

A követelmények teljesítésének részleges, vagy teljes elmulasztása az aláírás megtagadását vonhatja maga után!

 

                                                   A 2017/2018. tanév II. félévének órarendje
Nap/Oktató Dr. Főnyedi Gábor Fellinger Szilvia Dr. Mayer Krisztina Ph.D Tigyi József Juhász Imre
HÉTFŐ 10:00-11:30 Aerobik 11:00-12:00 Tenisz kezdő
12:00-13:00 Asztalitenisz 12:00-13:00 Tenisz haladó
13:00-14:00 Asztalitenisz 13:00-14:00 Tenisz haladó
16:00-17:00 Dolgozói torna 16:00-18:00 Futóklub
KEDD 08:00-10:00 Kosárl. Ált .tesi 11:00-12:30 Aerobik 12:00-13:30 Aerobik 11:00-12:00 Tenisz kezdő 09:00-10:00 Úszás
10:00-12:00 Foci 12:00-13:00 Tenisz haladó 10:00-11:00 Úszás
12:00-13:30 Foci 13:00-14:00 Tenisz haladó 11:00-12:00 Úszás
SZERDA 08:00-10:00 Kosárl. Ált. tesi 10:00-11:00 Asztalitenisz 12:00-13:30 Aerobik 11:00-12:00 Tenisz kezdő
11:00-12:00 Asztalitenisz 12:00-13:00 Tenisz haladó
12:00-13:00 Asztalitenisz 13:00-14:00 Tenisz haladó
13:00-14:00 Asztalitenisz 17:30-19:00 Futóklub
16:00-17:00 Dolgozói torna
CSÜTÖRTÖK 08:00-10:00 Kosárl. Ált .tesi 14:00-15:30 Aerobik 11:00-12:00 Tenisz kezdő 09:00-10:00 Úszás
10:00-12:00 Foci 12:00-13:00 Tenisz haladó 10:00-11:00 Úszás
12:00-13:30 Foci 13:00-14:00 Tenisz haladó 11:00-12:00 Úszás
PÉNTEK 08:00-10:00 Foci 10:30-12:00 Aerobik 12:00-13:00 Tenisz haladó
10:00-12:00 Foci 12.00-13:00 Asztalitenisz 13:00-14:00 Tenisz haladó
12:00-13:30 Foci ált. tesi 13:00-14:00 Asztalitenisz

 

Miskolc, 2018. 01. 16.

 

Dr. Főnyedi Gábor

intézeti tanszékvezető

egyetemi adjunktus

www.testneveles.uni-miskolc.hu

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Email cím (nem tesszük közzé) A kötelezően kitöltendő mezőket * karakterrel jelöljük

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>