Asztalitenisz

asztalitenisz

Az asztalitenisz sportágnak általános és specifikus céljai is vannak. Legfőképpen a hallgatók általános mozgásigényének a kielégítése, általános kondicionálás, koordinációs képességek fejlesztése, javítása. A sportág elméleti bemutatása, szabályai, technikai és taktikai ismereteinek megismertetése szintén a kurzuson belül megtörténik. A hallgatóknak közösségben, jó hangulatú órák keretén belül lehetőségük van egy igen népszerű, és egyszerűen elsajátítható sportág megismerésére, amely ismeretek birtokában későbbi szabadidős tevékenységeikhez, szabadidejük aktív eltöltéséhez is kiválóan tudnak alkalmazni, használni.

A tantárgyat 14 oktatási hétre felbontva tantárgyi tematika szerint oktatjuk. Ezen belül a csoportalakításon által, a szabályok megismertetésén keresztül, a technikai alapok megszerzésével minden órán megfelelő mozgáslehetőséget biztosítunk a hallgatóknak megszakítva ezzel a napi szellemi tevékenységeikből fakadó túlterheltségüket. Felfrissíti, fejleszti, aktívan kikapcsolja őket a mozgás.

A játékos versengések szintén stressz- és feszültség levezető hatással bírnak, ahol a hallgatók jól érzik magukat, és rengeteg közösségi fejlesztő hatás is éri őket.

A hallgatók jelentkezési feltételei az órára:

Az adott szemeszterben a hallgatónak a neptun rendszerben fel kell vennie a tárgyat, majd a szakoktatónál fel kell iratkoznia a kiírt órarend szerint az általa kiválasztott időpontban az órára. A tantárgy félévkor aláírással zárul, amelyhez a hallgatónak 10 aktív tanórai részvétel kötelező.

Ezen feltételeknek megfelelés a hallgató feladata.