Történet

meafc

1949. szeptember 23-án megkezdődött az oktatás Miskolcon, a selmecbányai, majd soproni bányamérnöki és kohómérnöki képzést folytató és gépészmérnökök képzését is elindító műszaki egyetemen, és ahogy ez lenni szokott, a tudományos érdeklődés mellett a legnagyobb kohéziós erőt a sport jelentette az egyetemisták számára.

 Dr. Terplán Zénó professzor úr az alábbiak szerint emlékezik erre:

“..az itt tanuló ifjúság és zömében ugyancsak fiatal oktatói testület minden szabályozástól függetlenül az első pillanattól sportolni kezdett. A gimnázium udvarán hangosan pattogott a bőrlabda akár dobták, akár rúgták azt a salakos kispályán és a kaucsuklabda pattogása is szinte éjjel-nappal hallatszott az épület minden szintjének folyosóin.”

1951-ben létrehozott Országos Testnevelési Sportbizottság fő feladata szakmai sportegyesületek létrehozása volt. A 19 szakmai sportegyesület között helyet kapott a főiskolásoké is, amely HALADÁS SE néven alakult meg. Ehhez a szervezeti rendszerhez kapcsolódott a miskolci egyetem addig, öntevékenyen sportoló csoportja.

1951. március 12-én az Egyetemi Közgyűlés kimondta a MISKOCI HALADÁS SE megalakulását.

1956 eseményei nem hagyták érintetlenül a magyar sportot, így az egyetemi sportot sem. Az év végén megszüntették a szakmai sportegyesületeket, ezáltal a HALADÁS SE-t is.

1957-ben az állami vezetés irányelveit szem előtt tartva, egyetemünkön rektori engedéllyel önálló egyetemi sportegyesület létrehozására Ideiglenes Intéző Bizottság alakul Dr. Petrich Géza egyetemi tanár elnökletével.

1957. június 19-én megalakul a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem sportklubja Dr. Petrich Géza javaslatára MŰSZAKI EGYETEMI ATLÉTIKAI ÉS FUTBALL CLUB (MEAFC ) néven.

A kezdeti évek cselekedeteinek szellemiségéről sok mindent elmond Dr.Petrich Gézának a Rektori Tanács ülésén elhangzott beszámolójából vett idézett:

” Valljuk, hogy a sportmunka bár jelentős, de csak kiegészítő része lehet az egyetemi nevelésnek, és ezért arra törekszünk, hogy a sportoló hallgató egyben jó mérnökké is váljék.

Őrködünk azon, hogy az egyetemi sport ne legyen öncélú, és senki ne sportoljon a tanulmánya rovására….

…. A sportklub az egyetemé és – mint eddig is, mindig – ezután is tőle várjuk mind az erkölcsi, mind az anyagi támogatást.”

1976. március 29-én az egyesület 25 éves fennállásának tiszteletére összehívott Ünnepi Közgyűlés Miskolc város engedélyével, a várossal való intenzívebb együttműködést kifejező névváltozást fogadott el, így lett – az eredeti rövidítést, betűszót megtartva – a Műszaki Egyetemi Atlétikai és Futball Clubból MISKOLCI EGYETEMI ATLÉTIKAI ÉS FUTBALL CLUB az egyesület neve. Ebből az alkalomból kiadvány jelent meg a 25 év történéseiről. Ebben az évben változott az egyesület színe kék-fehér-ről kék-sárgára /Miskolc város piros-sárga színével ötvözve/

1999-ben elkészült a “Jó tanuló, jó sportoló” szobor, amely az Egyetemi Tanácsteremben került elhelyezésre

2002. január 24. ÜNNEPI KÖZGYŰLÉS a MEAFC megalakulásának 50. évfordulójának tiszteletére. Az évforduló alkalmából könyv jelent meg “Ötven éves a MEAFC” címmel

A jubileum alkalmából kiállítás mutatta be a magyar olimpiai mozgalom – benne a felsőoktatási sportélet – emlékeit, relikviáit. A ünnepi közgyűlést követően olimpiai bajnok vendégeink Buzánszky Jenő /labdarúgás 1952. Helsinki/ és Nagy Imre /öttusa csapat 1960 Róma/ élménybeszámolót tartottak az Egyetemi Étteremben

A Haladás SE és a MEAFC elnökei időrendben:

Gyöngyösi Béla elnök

Nagy István elnök

Dr. Terplán Zénó elnök

Dr. Petrich Géza tanárelnök, ügyvezető elnök: Jakab József

Dr. Sályi István tanárelnök, ügyvezető elnök: Jakab József

Dr. Petrich Géza tanárelnök, ügyvezető elnök: Jakab József

Dr. Pethő Szilveszter tanárelnök, ügyvezető elnök: Cziáky András

Dr. Antal Boza József tanárelnök, ügyvezető elnök: Cziáky András

Mörk János tanárelnök, ügyvezető elnök: Csótai József

Dr. Novotni Zoltán tanárelnök, ügyvezető elnök: Csótai József

Bak István tanárelnök, ügyvezető elnök: Dr. Csótai József

Dr. Csótai József tanár- és ügyvezető elnök

Dr. Besenyei Lajos elnök, ügyvezető elnök: Dr. Csótai József

Dr. Besenyei Lajos elnök, ügyvezető elnök: Szaniszló Sándor

Rakaczki Zoltán elnök, ügyvezető elnök: Szaniszló Sándor

Rakaczki Zoltán ügyvezető elnök, Gyenes Mirella ügyvezető elnök helyettes