Testnevelési Intézeti Tanszék Tájékoztató

Tisztelt Hallgatók!

A 2020/2021. tanév I. félévének fontosabb feladatai

1. Regisztrációs hét: 2020. 08. 31. – 2020. 09. 04.

A regisztrációs héten kell a hallgatóknak a NEPTUN-ban a megfelelő Testnevelés tárgyat felvenni.

Fontos:A Testnevelés tárgyat minden érintett hallgatónak az aktuális félévben célszerű teljesíteni!

A testnevelés tárgy heti 2 óra gyakorlat (2×45 perc), a tanszék 10 testnevelési óra teljesítését írja elő a félév aláírása feltételeként. A követelmény minimum 50%-át KÖTELESEK a hallgatók a tanszék által meghirdetett foglalkozásokon teljesíteni. A hiányzó órákat (az előírt óraszám LEGFELJEBB 50%-át) tanórán, vagy máshol is meg lehet csinálni, melyre kizárólag az alábbi lehetőségek állnak a hallgatók rendelkezésére:

1.      Egyetemi sportszolgáltatások:

–          egyetemi kondicionáló terem, bérlettel
–          futóklub 
–          esti aerobik
–          szablyavívás

2.      Egyetemi sportegyesületekben végzett alkalmi sporttevékenység:     
–     MEAFC szakosztályok
–     ME Természetjáró Szakosztály (1 bakancs/3 óra, 2 bakancs /4 óra, 3 bakancs/5 óra)
–     Miskolci Egyetemi Lövész Klub

3.      A Sportközpont által szervezett szabadidős sportrendezvényeken való aktív részt vétel.

Fontos:Minden esetben a foglalkozást vezető edzőnek, szervezőnek kell az igazolást kiállítani (kar, név, NEPTUN kód, teljesített órák, alkalmak száma).

Fontos:A hallgatók minden foglalkozáson saját felelőségükre vesznek részt a felkészültségük, edzettségük alapján meghozott döntésnek megfelelően.

2. A szorgalmi időszak első hete: 2020. 09. 07. – 2020. 09. 11. 

A szorgalmi időszak első hetében kell a hallgatónak a Sportközpont online felületén a választott sportára,órára jelentkezni.

 www.sport.uni-miskolc.hu    – Testnevelési Tanszék- Testnevelés online feliratkozás.

Abban az esetben ha ez nem sikerülne amásodik szorgalmi héten a kiválasztott testnevelés órán kell a foglalkozást vezető tanárnál jelentkezni.  

Az alábbi lehetőségek közül lehet választani:

– tenisz (salakos teniszpálya, sátor) – Tigyi József
– kosárlabda (körcsarnok fsz.) – Dr. Főnyedi Gábor
– labdarúgás (műfüves pálya, körcsarnok fsz.) – Dr. Főnyedi Gábor                               
– asztalitenisz (E/4 tornaterem) – Fellinger Szilvia
– aerobik (körcsarnok galéria) – Fellinger Szilvia, Dr. Mayer Krisztina Ph.D.
– haladó úszás (Kemény Dénes Városi Uszoda) – Dr. Juhász Imre Ph.D.

3. A szorgalmi időszak első négy hete: 2020. 09. 07. – 2020. 10. 02. 

Ebben az időszakban köteles a hallgató a választott testnevelésórán megjelenni,a testnevelő tanárral a kapcsolatot felvenni. A testnevelés alóli felmentési kérelmek leadási időszaka. 

Felmentések:

1.      Orvosi (betegség, sérülés, baleset stb. esetén a gyógyulást, felépülést követő órán az igazolást be kell mutatni a foglalkozást vezető tanárnak).
2.      Tanulmányi (Pl. más karon, szakon vagy intézményben teljesített testnevelés tárgy).
3.      Sportolói:
a)      A versenyszerű sporttevékenységet végző, igazolt sportoló köteles bemutatni az egyesületi tagsági igazolását, verseny vagy játékengedélyét, tánckönyvét, valamint az adott félév teljes idejéreérvényes sportorvosi igazolását.Volt sportolók esetében a tanszék egyedi elbírálással élhet.
b)      A MEAFC sportolóinak a testnevelés órák alóli felmentését az adott félév teljes idejéreérvényes sportorvosi engedély bemutatása mellett az edzők folyamatosan intézhetik. Fontos:A felmentések érvényességi ideje fél év, a vizsgaidőszakban sportolói felmentés iránti kérelmet nem fogadunk el.

4. A testnevelés órák teljesítése: 2020. 09. 14. – 2020. 12. 11. 

Ebben az időszakban lehet teljesíteni a testnevelés tantárgy követelményeit. 

Fontos:A hallgatóknak célszerű a szorgalmi időszak második hetétől megkezdeni a testnevelés tárgy követelményeinek teljesítését.

Fontos:Az órákon a sportfelszerelésben való megjelenés és a váltócipő (úszósapka, papucs) használata minden helyszínen, órán kötelező!

Fontos:Nem kaphat félév végi aláírást az a hallgató, aki az előírt évközi kötelezettségeinek nem tett eleget.

Fontos:Aláírás pótláson az a hallgató vehet részt, aki a 10 testnevelési óra legalább 60%-át teljesítette (a pótlás ideje később lesz a honlapon feltüntetve). Betegség miatti, igazolt hiányzás esetén a hallgató pótolhatja elmaradt óráit.

Fontos:Az órákon csak a balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatásban részesült hallgatók vehetnek részt saját felelősségükre. Azok a hallgatók, akiknek már nincs kötelező testnevelési órájuk, de mozogni, sportolni szeretnének, csak az órát tartó tanár előzetes engedélyével, az aktív hallgatókra vonatkozó előírások alapján látogathatják az óráka

Fontos:A városi, és a Miskolcon kívüli fitnesztermek, sportklubok, uszodák és egyéb gyakorlóhelyek, igazolásait nem fogadjuk el.A foglalkozások kezdési ideje: Az óra kezdetét és végét a hallgatók a foglalkozást vezető tanárral egyeztetve a körülményeknek megfelelően megváltoztathatják. 

5. Ügyintézés:

1.     A foglalkozást vezető tanárnál.
2.     Tanulmányi ügyek:   Körcsarnok fsz. 6. – Tolnai János
3.     Létesítmények igénybevételével kapcsolatban: Körcsarnok fsz. 5. Bene Szilárd
4.     Kondicionáló terem használatával kapcsolatban (bérletek árusítása kiírás szerint): Körcsarnok fsz. 3. Chvatal Tünde 

A Testnevelési Intézeti Tanszék kéri a hallgatókat, hogy problémájukkal, illetve kérdéseikkel a tanszék oktatóit keressék meg, akik mindenben segítségükre lesznek, és NE ZAVARJÁK a tanszéken kívüli irodák dolgozóit.

Fontos: A tájékoztató el nem olvasása, figyelmetlen elolvasása, illetve meg nem értése miatt bekövetkezett problémákért a tanszék nem vállal felelősséget. A követelmények teljesítésének részleges, vagy teljes elmulasztása az aláírás megtagadását vonhatja maga után!  

Miskolc, 2020. 09.04.
Dr. Főnyedi
Gáborintézeti tanszékvezető egyetemi adjunktus
www.testneveles.uni-miskolc.hu