SPORTDÉLUTÁNOK / SPORT AFTERNOONS

****Scroll Down For English Version****

Kedves Hallgatók, Dolgozók, Oktatók!

INGYENES sportolási lehetőséget biztosítunk minden egyetemi polgár számára!

A testnevelés aláíráshoz szükséges kötelező alkalmak 100%-ban is, azaz 30 alkalommal teljesen kiválthatók a sportdélutánokon való részvétellel! (Egy foglalkozáson való részvétellel, egy alkalom igazolható, egy foglalkozás 50 perc)

Bővebb információ a testnevelés órák teljesítéséről:
A tanszék oldalán vagy a Sportközpont oldalán

Ismerd meg új foglalkozásainkat:

Cheerleading – A torna, az akrobatika és a tánc elemeit ötvözi. Elsősorban az amerikaifutball-, a kosárlabda-, vagy a labdarúgásbeli szurkoláshoz kapcsolódó csapattevékenység. 2021-ben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság teljes jogú olimpiai sportként ismerte el! Fiúkat is egyaránt várunk!

Pilates – A Pilates olyan komplex mozgásforma, amely ötvözi a “nyugati” világ anatómiai ismereteit a “keleti” mozgáskultúra egyes eszközeivel. Gyakorlásában nagy szerepet kapnak a gerinc stabilizáló izmai (mélyizmok), illetve a speciális légzéstechnika.

Defendo – Egy összetett önvédelmi rendszer, ami testileg és lelkileg is felkészít azokra a helyzetekre amiket jobb lett volna elkerülni de nem sikerült.. Miért a Defendo? Mert reális képet fest le az utcai helyzetekről, és valóban használható tudást ad. Figyelembe veszi a mentális állapotot és a környezeti tényezőket. Próbáld ki kötöttségek nélkül! Szeretettel várlak az edzésen!

Yoga – A jóga mindennapos gyakorlása – művelői szerint – önmagában is hasznos, javítja az egészséget, jó közérzetet teremt, mentális megtisztulást hoz és az életminőség javulását eredményezi. A jóga szakértője megtapasztalhatja a szamádhit, az elmélyült meditációt, amely eksztatikus élménnyel jár.

Step up fitness – Egy vadonat új mozgásforma, amely már a születése után sokak szívébe belopta magát. Teljes testet átmozgató mozgásforma, Kis lépések nagylendülettel, Kalóriafaló edzés, egyedülállóan új a hazai piacon, Minden korosztály számára lekövethető, Ízületkímélő – speciális hosszú lapos step pad, Állóképesség rohamosan fejlődik, Érő, lendület, dinamika….Pörgős, élvezetes edzésforma.

Futóklub – A Miskolci Egyetemi Futóklub célja, hogy motivációt nyújtson a leendő futóknak és plusz energiát adjon azoknak, akik már megszerették ezt a sportot. A kezdeményezés célja, hogy alkalmanként minél több futó jöjjön össze az Atlétikai Centrum új rekortán borítású pályáján. Mindenki az edzettségének megfelelő tempóban és társakkal futhat. A szaktanácsok mellett egymás tapasztalatait is megismerhetitek. A futás mellett a gimnasztika, a nyújtás, a futóiskola sem lesz elhanyagolva. A foglalkozás koordinálója edzéstanácsokkal, biztatásokkal látja el a kezdőket.
A Futóklub foglalkozásokat tartja: Tigyi József atlétikaedző, a Miskolci Egyetem testnevelő tanára, a Miskolc Városi Sportiskola Atlétika Szakosztályának vezetője, számos országos bajnok atléta felkészítő edzője.

Kifejezetten oktatók, dolgozók részére kialakított foglalkozások:

Dolgozói Aerobic:
Rendszeres aerobik lehetőségek a Miskolci Egyetem oktatóinak, dolgozóinak!
Időpont: 2022 szeptemberétől minden hétfőn és szerdán 16:00-17:00 között
Helyszín: Miskolci Egyetem, Körcsarnok Galéria
A részvétel kizárólag egyetemi polgárok részére lehetséges!
Az aerobik foglalkozásokat Fellinger Szilvia testnevelő tanár tartja.

Jellemzői: Alakformáló, funkcionális tréning. Az órát jellemzi a magas kalória felhasználás, a mély izmok erősítése, de funkcionális gyakorlatai is különlegessé teszik. Kiváló gerinctréning is egyben. Hatásai: fogyás, állóképesség-fejlesztés, tartásjavítás, erősebb és rugalmasabb, ellenállóbb izomzat, egészséges ízületek, tökéletes antidepresszáns.

Dolgozói átmozgató torna:
Rendszeres mozgás lehetőség a Miskolci Egyetem oktatóinak, dolgozóinak! Kifejezetten azoknak, akik nem erősítésre, hanem átmozgatásra vágynak az irodában eltöltött hosszas munkaórák után! Az órákon szeretettel várjuk az idősebb korosztályt vagy akár azokat, akik gyerekekkel szeretnének közösen mozogni!
Időpont: 2022 szeptemberétől minden kedden 16:00-17:00 között
Helyszín: Miskolci Egyetem, E/4 Tornaterem
A részvétel kizárólag egyetemi polgárok részére lehetséges!
Az aerobik foglalkozásokat Likai Szabina fintess oktató tartja.

Yoga:
Rendszeres mozgás lehetőség a Miskolci Egyetem oktatóinak, dolgozóinak!
Időpont: 2022 szeptemberétől minden csütörtökön 16:00-17:00 között
Helyszín: Miskolci Egyetem, E/4 Tornaterem
A részvétel kizárólag egyetemi polgárok részére lehetséges!
Az aerobik foglalkozásokat Nagy Judit Jóga oktató tartja.

Bővebb információ:

Futóklub: https://www.facebook.com/groups/645237643065977

Fanatic Jump, Pilates, Step up fitness: https://www.facebook.com/groups/201872390921040

Cheerleading: https://www.facebook.com/groups/2657772394518982/

Thai Box: https://www.facebook.com/groups/133670970621466

Röplabda: https://www.facebook.com/groups/358833005285272

Tollas, Asztalitenisz: https://www.facebook.com/groups/325480285334316

A program változtatásának jogát fenntartjuk!


Dear University Citizen!

We provide free organised sport activities for university citizens!

SUBSCRIPTION AND NUMBER LIMIT:
The number of participants is limited for the following sessions:

  • Fanatic jump max. 20 people – pre-registration in the Facebook group!
  • Volleyball max. 20 people – in order of arrival
  • Badminton max. 15 people – in order of arrival
  • Table tennis max. 15 people – in order of arrival
  • Running club mx. 15 people – in order of arrival

Get to know our new classes:
Cheerleading – Combines elements of gymnastics, acrobatics and dance. Primarily team activities related to American football, basketball or soccer cheering. In 2021, the International Olympic Committee recognized it as a full-fledged Olympic sport! We welcome boys as well!

Pilates – Pilates is a complex form of movement that combines the anatomical knowledge of the “Western” world with some tools of the “Eastern” movement culture. The stabilizing muscles of the spine (deep muscles) and the special breathing technique play a major role in its practice.

Defendo – A complex self-defense system that prepares you both physically and mentally for those situations that would have been better avoided but failed.. Why Defendo? Because it paints a realistic picture of street situations and provides really usable knowledge. Considers mental state and environmental factors. Try it without strings attached! I look forward to seeing you at training!

Yoga – According to its practitioners, the daily practice of yoga is useful in itself, improves health, creates a sense of well-being, brings mental purification and improves the quality of life. A yoga expert can experience samadhi, the deep meditation that brings with it an ecstatic experience.

Step up fitness – A wild new form of exercise, which sneaked into the hearts of many after its birth. A form of movement that moves the whole body, Small steps with great momentum, Calorie-consuming training, uniquely new on the domestic market, Can be followed by all age groups, Joint-friendly – special long flat step pad, Stamina develops rapidly, Strength, momentum, dynamics…Fast-paced, enjoyable form of training.

Running Club – The purpose of the Miskolc University Running Club is to provide motivation to future runners and to give extra energy to those who have already fallen in love with this sport. The goal of the initiative is for as many runners as possible to come together on the new record-covered track of the Athletics Center. Everyone can run at a pace according to their fitness level and with friends. In addition to expert advice, you can learn about each other’s experiences. In addition to running, gymnastics, stretching, and the running school will not be neglected. The coordinator of the session provides the beginners with training advice and encouragement.
The Running Club holds sessions: József Tigyi, athletics coach, physical education teacher at the University of Miskolc, head of the Athletics Department of the Municipal Sports School of Miskolc, trainer of numerous national champion athletes.


Sessions designed specifically for teachers and employees:

Employee Aerobics:
Regular aerobic opportunities for the instructors and employees of the University of Miskolc!
Time: from September 2022 every Monday and Wednesday between 16:00 and 17:00
Location: Miskolc University, Körcsarnok Gallery Participation is only possible for university citizens!

Aerobic sessions are held by physical education teacher Szilvia Fellinger.

Features: Shape-forming, functional training. The class is characterized by high calorie consumption, strengthening of deep muscles, but its functional exercises also make it special. It is also excellent spinal training. Effects: weight loss, endurance development, posture improvement, stronger and more flexible, more resistant muscles, healthy joints, perfect antidepressant.

Employee workout for office workers:
Regular exercise is a possibility for the teachers and employees of the University of Miskolc! Especially for those who don’t want to strengthen, but to move after long working hours in the office! At the classes, we welcome the older age group or even those who want to exercise together with children!
Time: from September 2022 every Tuesday between 16:00 and 17:00
Location: University of Miskolc, E/4 Gym

Participation is only possible for university citizens!
Aerobic classes are held by Szabina Likai, a fitness instructor.

Yoga:
Regular exercise is a possibility for the teachers and employees of the University of Miskolc!
Time: from September 2022 every Thursday between 16:00 and 17:00
Location: University of Miskolc, E/4 Gym

Participation is only possible for university citizens! Yoga instructor Judit Nagy gives aerobics classes.

More information:

Running club: https://www.facebook.com/groups/645237643065977

Fanatic Jump, Pilates, Step up fitness: https://www.facebook.com/groups/201872390921040

Cheerleading: https://www.facebook.com/groups/2657772394518982/

Thai Box: https://www.facebook.com/groups/133670970621466

Volleyball: https://www.facebook.com/groups/358833005285272

Badminton, Table Tennis: https://www.facebook.com/groups/325480285334316