Köszöntő / Welcome

***Scroll down for english version!***

Boda péter
Boda Péter Szervezeti Egység Vezető

Üdvözlöm a Miskolci Egyetem Sportközpont oldalán!

Szervezeti egységünk a mozgás és a sport elkötelezettjeként sajátos eszközeivel igyekszik minél fokozottabban hozzájárulni a testmozgás és az egészséges életmód elősegítéséhez, népszerűsítéséhez, ezáltal pedig a sport kedvező hatásainak, értékeinek érvényesüléséhez.

Tudjuk, hogy a virágzó sportélet alapja a megfelelő létesítményellátottság, ezért folyamatosan keressük a lehetőséget sportinfrastruktúránk további fejlesztésére, korszerűsítésére, valamint sporteszközeink megújítására, bővítésére. Színes intézményi sportpalettát szeretnénk, ezért alapvető célunk a sportolási igényeknek történő mind teljesebb megfelelés, odafigyelve a felkapott, modern sportolási formákra is, továbbá hogy a Miskolci Egyetemi Sportközpont egyre szélesebb körű és szintű versenyek, események megrendezésére legyen alkalmas.

Elsődleges feladatunk, hogy a Miskolci Egyetem testnevelés óráit minél magasabb színvonalon szolgáljuk ki, valamint minél több lehetőséget tudjunk biztosítani a szervezett keretek között történő tanórán kívüli mozgást, testedzést nyújtó, az intézményi versenysportnak és szabadidősportnak egyaránt műhelyét jelentő egyesületünk (MEAFC) edzései számára. A szakosztályi munkáról és egyéb sportolási lehetőségekről a Hallgatóknak/Sportolási lehetőségek menüpontban részletes információ található.

Kiemelten kezeljük a sportirányú hallgatói kezdeményezéseket és a tradicionális hallgatói sportrendezvényeket, melyeket a létesítmények rendelkezésre bocsátása mellett szakmailag is támogatunk, alkalmanként koordinálunk.

Akkor, amikor a lakosság nagyobbik hányada sajnos mozgásszegény életmódot folytat, országosan nagyon kedvezőtlenek a hallgatói sportéletre vonatkozó mutatók, örömmel mondhatjuk el, hogy létesítményeinket teljes kihasználtsággal üzemeltetjük, a testnevelési órák látogatottsága és a szakosztályi edzéseken történő részvétel intézményünk létszámadataihoz arányítva figyelemreméltóan magas.

Hallgatóink sportolási igényeinek mind teljesebb körű kielégítése mellett a Miskolci Egyetemi Sportközpont – bizonyos keretek között – nyitva áll Miskolc város polgárai részére is. Fontos célunknak tekintjük azt is, hogy minél több városi, országos, esetleg nemzetközi rendezvény házigazdái legyünk, ezáltal öregbítve egyetemünk jó hírnevét, a figyelemfelkeltésnek köszönhetően pedig tovább népszerűsítve a sportot.

Őszintén reméljük, hogy honlapunkon megtalálja a keresett információt, szolgáltatásaink színvonaláról pedig személyesen is lesz alkalma meggyőződni. Oldalunkkal, tevékenységünkkel kapcsolatban szívesen veszünk mindenféle észrevételt, javaslatot.

Boda Péter
Üzemeltetési, Sport és Kollégium Igazgató


Welcome to the Miskolc University Sports Center’s website!

As advocates for physical activity and sports, our organizational unit strives to contribute as much as possible to the promotion and dissemination of exercise and a healthy lifestyle, thereby allowing the favorable effects and values of sports to prevail.

We understand that the foundation of a flourishing sports life lies in adequate facilities. Therefore, we constantly seek opportunities for further development, modernization, and expansion of our sports infrastructure, as well as the renewal and expansion of our sports equipment. We aim to offer a diverse institutional sports palette, striving to meet the sporting needs as fully as possible, paying attention to popular and modern forms of sports, and ensuring that the Miskolc University Sports Center is increasingly capable of hosting a wide range of competitions and events.

Our primary task is to serve the physical education classes of Miskolc University at the highest level possible and to provide as many opportunities as possible for organized extracurricular physical activity. We also provide training sessions for our club (MEAFC), which serves as both the workshop for institutional competitive sports and leisure sports. Detailed information about departmental work and other sports opportunities for students can be found in the Students/Sports Opportunities menu.

We give special attention to student initiatives in sports and traditional student sports events, which we support professionally and sometimes coordinate in addition to providing facilities.

While unfortunately, a significant portion of the population leads a sedentary lifestyle, the indicators for student sports life nationally are very unfavorable. We are pleased to report that we operate our facilities at full capacity, with attendance at P.E. courses and participation in departmental training sessions being remarkably high relative to our institution’s enrollment figures.

In addition to meeting the sporting needs of our students, the Miskolc University Sports Center is open to the citizens of Miskolc under certain conditions. It is also our goal to host as many local, national, and possibly international events as possible, thereby enhancing the reputation of our university and further popularizing sports through increased attention.

We sincerely hope that you find the information you are looking for on our website, and we invite you to personally experience the quality of our services. We welcome any feedback or suggestions regarding our website and activities.

Peter Boda
Director of Operations, Sports, and Dormitories