Testnevelési Intézeti Tanszék Tájékoztató

Tisztelt Hallgatók!

Azt kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a Testnevelési Intézeti Tanszék (továbbiakban: tanszék) tájékoztatóját.

Fontos:
A Testnevelés tárgyat minden érintett hallgatónak az aktuális félévben célszerű felvenni!

A 2019/2020. tanév I. félévének fontosabb feladatai:

1.Regisztrációs hét: 2019. 09. 02. – 2019. 09. 06.

A regisztrációs héten kell a hallgatóknak a NEPTUN-ban a megfelelő Testnevelés tárgyat felvenni. (Karnak, évfolyamnak, félévnek megfelelő kurzust kell választani!).

A testnevelés tárgy heti 2 óra gyakorlat (2×45 perc), amelyet heti 2×1 vagy 1x 2 órával lehet teljesíteni. A tanszék 10×2 vagy 20×1 óra gyakorlat teljesítését írja elő az aláírás megszerzéséhez. Az órák minimum 50%-át KÖTELESEK a hallgatók a tanszék által meghirdetett testnevelési órákon teljesíteni.
A hiányzó aláírásokat (az előírt óraszám legfeljebb 50%-át) tanórán, vagy máshol is meg lehet szerezni, melyre kizárólag az alábbi lehetőségek állnak a hallgatók rendelkezésére:

-Egyetemi sportszolgáltatások:

 • egyetemi kondicionáló terem, bérlettel
 • futóklub
 • esti aerobik
 • szablyavívás

-Egyetemi sportegyesületekben végzett alkalmi sporttevékenység:

 • MEAFC szakosztályok
 • ME Természetjáró Szakosztály (1 bakancs/2 aláírás, 2 bakancs /3 aláírás, 3 bakancs/5 aláírás)

-A Sportközpont által szervezett szabadidős sportrendezvényeken való aktív részt vétel.

-A LÖVÉSZETET választó hallgatók NEM kapnak aláírást, csak akkor, ha igazolt versenyzők, szakszövetségi igazolással, versenyengedéllyel, a félév egész idejére érvényes sportorvosi igazolással rendelkeznek (lásd: sportolói felmentés).

Fontos:
Minden esetben a foglalkozást vezető edzőnek, szervezőnek kell az igazolást kiállítani (név, kar, évfolyam, NEPTUN kód, aláírások száma)

Fontos:
A hallgatók minden foglalkozáson saját felelőségükre vesznek részt a felkészültségük, edzettségük alapján meghozott döntésnek megfelelően.

2. A szorgalmi időszak első hete: 2019. 09. 09. – 2019. 09. 13.

A szorgalmi időszak első hetében kell a hallgatóknak a Körcsarnok földszintjén a választott szakcsoportra, sportágra feliratkozni (H-CS: 08:00-16:00, P: 08:00-12:00).
Az alábbi lehetőségek közül lehet választani:

 • tenisz (salakos teniszpálya, sátor),
 • kosárlabda (körcsarnok fsz.),
 • labdarúgás (műfüves pálya, körcsarnok fsz.),
 • asztalitenisz (E/4 tornaterem),
 • aerobik (körcsarnok galéria),
 • haladó úszás (Kemény Dénes Városi Uszoda),

3. A szorgalmi időszak első négy hete: 2019. 09. 09. – 2019. 10. 04.

A hallgatók a testnevelés alóli felmentésükkel kapcsolatos adminisztratív feladatokat a szorgalmi időszak első négy hetében intézhetik

Felmentések:

-Az orvosi, és tanulmányi felmentések leadásának határideje minden félév szorgalmi időszakának első négy hete.

-Betegség, sérülés, baleset stb. esetén a gyógyulást, felépülést követő órán az igazolást be kell mutatni a foglalkozást vezető tanárnak.

-A sportolói felmentés engedélyezését minden félév szorgalmi időszakának első négy hetében lehet igényelni.

a) -A versenyszerű sporttevékenységet végző, igazolt sportoló köteles bemutatni egyesületi tagsági igazolását, verseny vagy játékengedélyét, tánckönyvét, valamint az adott félév teljes idejére érvényes sportorvosi igazolását. Élsportolók esetében a tanszék egyedi elbírálással élhet.
b) -Azok a hallgatók is kérhetik felmentésüket, akik Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén kívül sportolnak versenyszerűen (egyedi elbírálás).
c) -A MEAFC sportolóinak a testnevelés órák alóli felmentését az adott félév teljes idejére érvényes sportorvosi engedély bemutatása mellett az edzők folyamatosan intézhetik.

Fontos:
A felmentések érvényességi ideje fél év.

Fontos:
A vizsgaidőszakban sportolói felmentés iránti kérelmet nem fogadunk el!

4.A testnevelés órák teljesítése: 2019. 09. 16. – 2019. 12. 13.

Ebben az időszakban lehet teljesíteni a testnevelés tantárgy követelményeit.

Az óralátogatással kapcsolatos ismeretek, tanszéki követelmények

-A testnevelési órák célja a választott sportág alapvető technikájának és taktikájának készségszintű elsajátítása, a hallgatók mozgásigényének kielégítése, a szellemi túlterhelésből, és a sok ülésben végzett tevékenységből eredő fáradtság, a helytelen testtartás ellensúlyozása, a keringési-légzési rendszer fejlesztése. E célok elérése érdekében is kívánatos a rendszeres, akár heti többszöri óralátogatás.
Az órarendi, és az egyéni tanulmányi rendből eredő óraütközéseket a tanszék figyelembe veszi.

Fontos:
A hallgatóknak célszerű a szorgalmi időszak második hetétől megkezdeni a testnevelés tárgy követelményeinek teljesítését.

Fontos:
Az órákon a sportfelszerelésben való megjelenés és a váltócipő (úszósapka, papucs) használata minden helyszínen, órán kötelező!

Fontos:
A tanszék a félév elfogadásának feltételeként előírja a félévenkénti minimum 20×1 óra vagy 10×2 óra aktív teljesítését.

Fontos:
Nem kaphat félév végi aláírást az a hallgató, aki az előírt évközi kötelezettségeinek nem tett eleget.

Fontos:
Aláírás pótláson az a hallgató vehet részt, aki a tanszéki követelményekben előírt minimális óraszám legalább 60%-át teljesítette. Betegség miatti, igazolt hiányzás esetén a hallgató pótolhatja elmaradt óráit.

Fontos:
A városi, és a Miskolcon kívüli fitnesztermek, sportklubok, uszodák és egyéb gyakorlóhelyek, valamint a MELK igazolásait nem fogadjuk el.

A mulasztás pótlására a tanszék folyamatosan biztosítja a lehetőséget, legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó hetének végéig. Azok a hallgatók, akik ebben az időszakban nem teljesítik az aláírás feltételeit, órát csak az illetékes karok előírásai szerinti időszakban pótolhatnak, amire a tanszék lehetőséget biztosít.

Fontos:
A szorgalmi időszak kilencedik hete után órára jelentkezést a tanszék nem fogad el, az érintett hallgatóknak a pótlás lehetősége nélkül lesz megtagadva a félév végi aláírásuk! Ez alól kivételt kaphatnak azok a hallgatók, akik orvosi igazolással rendelkeznek.

Fontos:
Az órákon csak a balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatásban részesült hallgatók vehetnek részt saját felelősségükre. Azok a hallgatók, akiknek már nincs kötelező testnevelési órájuk, de mozogni, sportolni szeretnének, csak az órát tartó tanár előzetes engedélyével, az aktív hallgatókra vonatkozó előírások alapján látogathatják az órákat.

Fontos:
Idegenek, illetéktelenek jelenlétükkel az órát nem zavarhatják!

A foglalkozások kezdési ideje:
Egész óra +10 perc, vége: következő egész óra+30 perc
Városi Kemény Dénes Uszoda: egész óra, vége: egész óra+45 perc
Az óra kezdetét és végét a hallgatók a foglalkozást vezető tanárral egyeztetve a körülményeknek megfelelően megváltoztathatják.

5. Aláírás pótlása: A vizsgaidőszak első három hetében, későbbi kiírás szerint.

6. Ügyintézés afoglalkozást vezető tanárnál.

Tanulmányi ügyek: Körcsarnok fsz. 6. iroda iroda Tolnai János

H, K, CS: 09:00-11:00,14:00-15:00,

SZ: 09-10:30,

P: 09:00-11:00

Létesítmények igénybevételével kapcsolatban:Körcsarnok fsz. 5. iroda Bene Szilárd

Kondicionáló terem használatával kapcsolatban (bérletek árusítása kiírás szerint): Körcsarnok fsz. 3. iroda Chvatal Tünde

A Testnevelési Intézeti Tanszék kéri a hallgatókat, hogy problémájukkal, illetve kérdésükkel  a tanszék oktatóit keressék meg, akik mindenben segítségükre lesznek.

Fontos:A tájékoztató el nem olvasása, figyelmetlen elolvasása, illetve meg nem értése miatt bekövetkezett problémákért a tanszék nem vállal felelősséget. A követelmények teljesítésének részleges, vagy teljes elmulasztása az aláírás megtagadását vonhatja maga után!

Miskolc, 2019. 09. 01.                                                    

Dr. Főnyedi Gábor intézeti tanszékvezető egyetemi adjunktus

www.testneveles.uni-miskolc.hu