Testnevelési Intézeti Tanszék Tájékoztató

Tisztelt Hallgatók!

A 2020/2021. tanév II. félévének fontosabb feladatai

1. Regisztrációs hét: 2021. 02. 01. – 2021. 02. 06.

A regisztrációs héten kell a hallgatóknak a NEPTUN-ban a megfelelő Testnevelés tárgyat felvenni.

Fontos:
A Testnevelés tárgyat minden érintett hallgatónak az aktuális félévben célszerű teljesíteni!


A testnevelés tárgy heti 2 óra gyakorlat (2×45 perc), a tanszék 10 alkalommal végzett aktív munkavégzést ír elő a félév aláírása feltételeként. A követelmény minimum 50%-át KÖTELESEK a hallgatók a tanszék által meghirdetett foglalkozásokon teljesíteni.

A hiányzó órákat (az előírt óraszám LEGFELJEBB 50%-át) tanórán, vagy máshol is meg lehet csinálni (10 alkalom), amelyre kizárólag az alábbi lehetőségek állnak a hallgatók rendelkezésére:

1.     Egyetemi sportszolgáltatások:

–        egyetemi kondicionáló terem, bérlettel
–        futóklub 
–        esti aerobik

2.     Egyetemi sportegyesületekben végzett alkalmi sporttevékenység:

–     MEAFC szakosztályok
–     ME Természetjáró Szakosztály (1 bakancs/3 óra, 2 bakancs /4 óra, 3 bakancs/5 óra)
–     Miskolci Egyetemi Lövész Klub

3.     A Sportközpont által szervezett szabadidős sportrendezvényeken való aktív részt vétel.

Fontos:
Minden esetben a foglalkozást vezető edzőnek, szervezőnek kell az igazolást kiállítani (név, kar, évfolyam, NEPTUN kód, teljesített órák, alkalmak száma). A félév végén összesítve kell a tanszékhez eljuttatni (tesdome@uni-miskolc.hu).


Fontos:
A hallgatók minden foglalkozáson saját felelőségükre vesznek részt a felkészültségük, edzettségük alapján meghozott döntésnek megfelelően.


2. A szorgalmi időszak első hete: 2021. 02. 08. – 2021. 02. 12.

·       JELENLÉTI OKTATÁS ESETÉN:

A szorgalmi időszak első hetében kell a hallgatóknak a választott testnevelési órán a foglalkozást vezető oktatónál feliratkozni.

A kosárlabda és labdarúgás órát választó hallgatóknak ebben az oktatási formában is online lesznek a foglalkozások megtartva, az első félévhez hasonlóan. Órára jelentkezni a tesfonye@uni-miskolc.hu címen lehet a név, kar, évfolyam, az óra ideje, NEPTUN-kód megadásával.

 Az alábbi lehetőségek közül lehet választani:

– futóklub (atlétikai pálya) – Tigyi József
– tenisz (salakos teniszpálya, sátor) – Tigyi József
– kosárlabda (körcsarnok fsz.) – Dr. Főnyedi Gábor
– labdarúgás (műfüves pálya, körcsarnok fsz.) – Dr. Főnyedi Gábor
– asztalitenisz (E/4 tornaterem) – Fellinger Szilvia
– aerobik (körcsarnok galéria) – Fellinger Szilvia, Dr. Mayer Krisztina Ph.D.
– haladó úszás (Kemény Dénes Városi Uszoda) – Dr. Juhász Imre Ph.D.

·       TÁVOKTATÁS ESETÉN:

Az első félévben testnevelés órán megjelent hallgatók AUTOMATIKUSAN az akkori oktatóhoz fognak tartozni. E-mailben kell a kapcsolatot tartani, és a teljesített feladatokat elküldeni. A szolgáltatásokat igénybe vevő hallgatók forduljanak a szervezőkhöz. Testnevelési órát CSAK a második félévben teljesítő hallgatók tesfonye@uni-miskolc.hu címen intézhetik az órára jelentkezést (név, kar, évfolyam, az óra ideje, NEPTUN-kód megadásával). Minden felmentést igénylőnek (lásd: 3. pont) a tesdome@uni-miskolc.hu címre kell küldeni a kérelmét, a szükséges dokumentumokat mellékelve. Az általános ügyintézés szintén ezen a címen történik.

A tárgy félévi abszolválásához, a kötelező fizikai aktivitás teljesítését, az alábbiak szerint tehetik meg:

Végezzenek naponta 2x, 3x gimnasztikai gyakorlatsorokat (az órai bemelegítés alapján), az erősítést mindig kövesse nyújtás.

Szabadon választott, egyéni, ha lehetőség van rá, akkor szabadban végezhető, minimálisan heti 1×30 perc, közepes intenzitású, fizikai aktivitás teljesítése (az edzés előtti bemelegítés, és az edzés utáni nyújtás ajánlott, de az aktív 30 percbe nem számít bele!), a mentett edzést és paramétereit hetente, online meg kell osztani az oktatója e-mail címére!

Javaslat:

1. Saját, mobil eszközükre töltsenek le és telepítsenek valamilyen (szabadon választott) fizikai aktivitást kezelő alkalmazást (Pl. adidas, GPS Sport Tracker stb.).

2. Regisztráljanak, állítsák be személyes (szül. idő, nem stb.), és antropometriai (testtömeg, termet stb.) adataikat, ha kéri az app.

3. Válasszanak fizikai aktivitást (futás, kerékpározás, túrázás, gimnasztika stb.).

4. Az edzés részletes adatait (időtartam, táv, útvonal, elégetett kcal, szívfrekvencia stb,) mentsék.

5. Az edzés mentett adatait osszák meg a testnevelő tanáraikkal.

Kérjük, hogy az edzés adatait, minden héten, legkésőbb vasárnap 12 óráig küldjék el (név, kar, óra ideje, NEPTUN kód)!

Amennyiben kérdésük van, bátran írjanak.

A Testnevelési Intézeti Tanszék a lehetőségeihez mérten mindent elkövet majd, hogy a hallgatók sikeresen teljesítsék a félévet.

3. A szorgalmi időszak első négy hete: 2021. 02. 08. – 2021. 03. 05.

Fontos:
Ebben az időszakban köteles a hallgató a választott testnevelés órán megjelenni, a testnevelő tanárral a      kapcsolatot felvenni.

 A testnevelés alóli felmentési kérelmek leadási időszaka.

Felmentések:

1.     Orvosi (betegség, sérülés, baleset stb. esetén a gyógyulást, felépülést követő órán az igazolást be kell mutatni a foglalkozást vezető tanárnak).

2.     Tanulmányi (Pl. más karon, szakon vagy intézményben teljesített testnevelés tárgy).

3.     Sportolói:

a)     A versenyszerű sporttevékenységet végző, igazolt sportolók kötelesek bemutatni az egyesületi tagsági igazolásukat, verseny vagy játékengedélyüket, tánckönyvüket, valamint az adott félév teljes idejére érvényes sportorvosi igazolásukat. Volt sportolók esetében a tanszék egyedi elbírálással élhet.

b)     A MEAFC sportolóinak a testnevelés órák alóli felmentését az adott félév teljes idejére érvényes sportorvosi engedély bemutatása mellett az edzők folyamatosan intézhetik.

Távoktatás esetén minden felmentési kérelmet a tesdome@uni-miskolc.hu címre kell küldeni, mellékelve a szükséges dokumentumokat.

Fontos:
A felmentések érvényességi ideje fél év, a vizsgaidőszakban sportolói felmentés iránti kérelmet nem fogadunk el.

4. A testnevelés órák teljesítése: 2021. 02. 08. – 2021. 05. 14. 

Ebben az időszakban lehet teljesíteni a testnevelés tantárgy követelményeit.

Fontos:
A hallgatóknak célszerű a szorgalmi időszak második hetétől megkezdeni a testnevelés tárgy követelményeinek teljesítését, ha lehet heti több alkalommal.

Fontos:
Az órákon a sportfelszerelésben való megjelenés és a váltócipő (úszósapka, papucs) használata minden helyszínen, órán kötelező!

Fontos:
Nem kaphat félév végi aláírást az a hallgató, aki az előírt évközi kötelezettségeinek nem tett eleget.

Fontos:
Aláírás pótláson az a hallgató vehet részt, aki a 10 testnevelési óra legalább 60%-át teljesítette (a pótlás ideje később lesz a honlapon feltüntetve).

Betegség miatti, igazolt hiányzás esetén a hallgató pótolhatja elmaradt óráit.

Fontos:
Az órákon csak a balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatásban részesült hallgatók vehetnek részt saját felelősségükre.  Azok a hallgatók, akiknek már nincs kötelező testnevelési órájuk, de mozogni, sportolni szeretnének, csak az órát tartó tanár előzetes engedélyével, az aktív hallgatókra vonatkozó előírások alapján látogathatják az órákat.

Fontos:
A városi, és a Miskolcon kívüli fitnesztermek, sportklubok, uszodák és egyéb gyakorlóhelyek, igazolásait nem fogadjuk el. ű

A foglalkozások kezdési ideje:

Az óra kezdetét és végét a hallgatók a foglalkozást vezető tanárral egyeztetve a körülményeknek megfelelően megváltoztathatják.

5. Ügyintézés:

1.    A foglalkozást vezető tanárnál (jelenléti oktatás), tesdome@uni-miskolc.hu (távoktatás).

2.    Tanulmányi ügyek: 

              Körcsarnok fsz. 6.    –   Tolnai János                         

3.    Létesítmények igénybevételével kapcsolatban:

Körcsarnok fsz. 5. – Bene Szilárd

4.    Kondicionáló terem használatával kapcsolatban (bérletek árusítása kiírás szerint):

Körcsarnok fsz. 3. – Chvatal Tünde

A Testnevelési Intézeti Tanszék kéri a hallgatókat, hogy problémájukkal, illetve kérdéseikkel a tanszék oktatóit keressék meg, akik mindenben segítségükre lesznek, és NE ZAVARJÁK a tanszéken kívüli irodák dolgozóit.

Miskolc, 2021. 01. 07.                  

                            

Dr. Főnyedi Gábor
intézeti tanszékvezető egyetemi adjunktus
www.testneveles.uni-miskolc.hu