Testnevelési Intézeti Tanszék Tájékoztató

Tisztelt Hallgatók!

A 2021/2022. tanév II. félévének fontosabb feladatai

1.Regisztrációs hét: 2022. 01. 31. – 2022. 02. 05.
A regisztrációs héten kell a hallgatóknak a NEPTUN-ban a megfelelő Testnevelés tárgyat felvenni.

Fontos: A Testnevelés tárgyat minden érintett hallgatónak az aktuális félévben célszerű teljesíteni!


A testnevelés tárgy heti 2 óra gyakorlat, a tanszék 10 alkalommal végzett aktív munkavégzést ír elő a félév aláírása feltételeként. Bizonyos esetekben (órával, munkával ütközés esetén) más, egyetemi sporttevékenységet is beszámítunk.


Az UNIGYM edzőteremben a testnevelés bérlettel (20 alkalom) járók az előírt követelmények teljesítésével és a bérlet tanszéken történő leadásával (2022. 04. 29. 12:00-ig) automatikusan megkapják az aláírást.

A testnevelési óra a Sportközpont kiírt sportdélutánjain, az egyetemi túraszakosztály túráin,illetve az egyetemi lövész szakosztály foglalkozásain is teljesíthető.Természetesen az általuk előírt feltételek teljesítése után.

Fontos: Minden esetben a foglalkozást vezető edzőnek, szervezőnek kell az igazolást kiállítani (név, kar, évfolyam, NEPTUN kód, teljesített órák, alkalmak száma). A félév végén összesítve kell a tanszékhez eljuttatni a tesdome@uni-miskolc.hu címre.

Fontos: A hallgatók minden foglalkozáson saját felelőségükre vesznek részt a felkészültségük, edzettségük alapján meghozott döntésüknek megfelelően.

2. A szorgalmi időszak első hete: 2022. 02. 07. – 2022. 02. 11.
JELENLÉTI OKTATÁS ESETÉN:
A szorgalmi időszak első hetében kell a hallgatóknak a választott testnevelési órán a foglalkozást vezető oktatónál feliratkozni.
Az alábbi lehetőségek közül lehet választani:

 • futóklub (atlétikai pálya) – Tigyi József
 • tenisz (salakos teniszpálya, sátor) – Tigyi József
 • kosárlabda (körcsarnok fsz.) – Dr. Főnyedi Gábor
 • labdarúgás (körcsarnok fsz.) – Dr. Főnyedi Gábor
 • asztalitenisz (E/4 tornaterem) – Fellinger Szilvia
 • aerobik (körcsarnok galéria) – Fellinger Szilvia, Dr. Mayer Krisztina Ph.D.
 • haladó úszás (Kemény Dénes Városi Uszoda) – Dr. Juhász Imre Ph.D.

TÁVOKTATÁS ESETÉN:
A saját oktatójával kell megbeszélni a feladatokat, a kapcsolattartás módját. Minden felmentést igénylőnek (lásd: 3. pont) a tesdome@uni-miskolc.hu címre kell küldeni a kérelmét, a szükséges dokumentumokat mellékelve. Az általános ügyintézés szintén ezen a címen történik.

A tárgy teljesítését, az alábbiak szerint tehetik meg:
Végezzenek naponta 2x, 3x gimnasztikai gyakorlatsorokat (az órai bemelegítés alapján), az erősítést mindig kövesse nyújtás.
Szabadon választott, egyéni, ha lehetőség van rá, akkor szabadban végezhető, minimálisan heti 1×30 perc, közepes intenzitású, fizikai aktivitás teljesítése (az edzés előtti bemelegítés, és az edzés utáni nyújtás ajánlott, de az aktív 30 percbe nem számít bele!), a mentett edzést és paramétereit hetente, online meg kell osztani az oktatója e-mail címére!

Javaslat:

 1. Saját, mobil eszközükre töltsenek le és telepítsenek valamilyen (szabadon választott) fizikai aktivitást kezelő alkalmazást (Pl. adidas, GPS Sport Tracker stb.).
 2. Regisztráljanak, állítsák be személyes (szül. idő, nem stb.), és antropometriai (testtömeg, termet stb.) adataikat, ha kéri az app.
 3. Válasszanak fizikai aktivitást (futás, kerékpározás, túrázás, gimnasztika stb.).
 4. Az edzés részletes adatait (időtartam, táv, útvonal, elégetett kcal, szívfrekvencia stb.) mentsék.
 5. Az edzés mentett adatait osszák meg a testnevelő tanáraikkal.

3. A szorgalmi időszak első négy hete: 2022. 02. 07. – 2022. 03. 04.

Fontos: Ebben az időszakban köteles a hallgató a választott testnevelés órán megjelenni, a testnevelő tanárral a kapcsolatot felvenni
A testnevelés alóli felmentési kérelmek leadási időszaka.

Felmentések:
– Orvosi (betegség, sérülés, baleset stb. esetén a gyógyulást, felépülést követő órán az igazolást be kell mutatni a foglalkozást vezető tanárnak).
– Tanulmányi (Pl. más karon, szakon vagy intézményben teljesített testnevelés tárgy).
– Sportolói:
a) A versenyszerű sporttevékenységet végző, igazolt sportolók kötelesek bemutatni az egyesületi tagsági igazolásukat, verseny vagy játékengedélyüket, tánckönyvüket, valamint az adott félév teljes idejére érvényes sportorvosi igazolásukat. Volt sportolók esetében a tanszék egyedi elbírálással élhet.
b) A MEAFC sportolóinak a testnevelés órák alóli felmentését az adott félév teljes idejére érvényes sportorvosi engedély bemutatása mellett az edzők folyamatosan intézhetik.

Távoktatás esetén minden felmentési kérelmet a tesdome@uni-miskolc.hu címre kell küldeni, mellékelve a szükséges dokumentumokat.
Fontos:A felmentések érvényességi ideje fél év, a vizsgaidőszakban sportolói felmentés iránti kérelmet nem fogadunk el.

4. A testnevelés órák teljesítése: 2022. 02. 07. – 2022. 05. 13.
Ebben az időszakban lehet teljesíteni a testnevelés tantárgy követelményeit
Fontos: A hallgatóknak célszerű a szorgalmi időszak második hetétől megkezdeni a testnevelés tárgy követelményeinek teljesítését, ha lehet heti több alkalommal.

Fontos: Az órákon a sportfelszerelésben való megjelenés és a váltócipő (úszósapka, papucs) használata minden helyszínen, órán kötelező!

Fontos: Nem kaphat félév végi aláírást az a hallgató, aki az előírt évközi kötelezettségeinek nem tett eleget.

Fontos: Aláírás pótláson az a hallgató vehet részt, aki a 10 testnevelési óra legalább 60%-át teljesítette (a pótlás ideje később lesz a honlapon feltüntetve). Betegség miatti, igazolt hiányzás esetén a hallgató pótolhatja elmaradt óráit.

Fontos: Az órákon csak a balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatásban részesült hallgatók vehetnek részt saját felelősségükre. Azok a hallgatók, akiknek már nincs kötelező testnevelési órájuk, de mozogni, sportolni szeretnének, csak az órát tartó tanár előzetes engedélyével, az aktív hallgatókra vonatkozó előírások alapján látogathatják az órákat.

Fontos: A városi, és a Miskolcon kívüli fitnesztermek, sportklubok, uszodák és egyéb gyakorlóhelyek, igazolásait nem fogadjuk el.
A foglalkozások kezdési ideje: Az óra kezdetét és végét a hallgatók a foglalkozást vezető tanárral egyeztetve a körülményeknek megfelelően megváltoztathatják.

5. Ügyintézés:
1. A foglalkozást vezető tanárnál (jelenléti oktatás), tesdome@uni-miskolc.hu (távoktatás).

2. Tanulmányi ügyek: Körcsarnok fsz. 6., Tolnai János

3. Létesítmények igénybevételével kapcsolatban: Körcsarnok fsz. 5., Bene Szilárd

4. Kondicionáló terem használatával kapcsolatban (bérletek árusítása kiírás szerint): Körcsarnok fsz. 3., Chvatal Tünde

A Testnevelési Intézeti Tanszék kéri a hallgatókat, hogy problémájukkal, illetve kérdéseikkel a tanszék oktatóit keressék meg, akik mindenben segítségükre lesznek, és NE ZAVARJÁK a tanszéken kívüli irodák dolgozóit.

Miskolc, 2022. 01. 05.


Dr. Főnyedi Gábor
intézeti tanszékvezető egyetemi adjunktus
www.testneveles.uni-miskolc.hu