Miskolci Egyetem Sportlétesítmények és Sportiroda

Minden nagy egyetem számára fontos a sikeres sportélet. Ahhoz, hogy egy felsőoktatási intézmény magas színvonalú legyen, minőségi intézményi sportélettel kell rendelkezzen. Ezért elengedhetetlen a példaértékű intézményi sportélet kialakítására törekvés, mely nem csak egyetemünk jelenlegi és egykori polgárai számára, hanem a továbbtanulás előtt álló középiskolai diákok számára is vonzó tud lenni.

A sportról szóló 2004. évi I. törvény szerint Magyarországon minden embernek alapvető joga van a sporthoz, és e jogát az állam biztosítja, beleértve a főiskolai-egyetemi sportot is. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 5. fejezetének 11§-a kimondja, hogy a felsőoktatási intézménynek az alaptevékenységéhez igazodóan biztosítania kell egészségfejlesztést, beleértve a rendszeres testmozgás és sporttevékenység megszervezését. A Hajós Alfréd Terv kiemelt célként nevezte meg az intézményi sportolási lehetőségek biztosítása területén, a nemzeti felsőoktatási törvényben foglaltak megvalósulása érdekében, a felsőoktatási sportiroda-hálózat létrehozását, a hallgatói sportszolgáltatások fejlesztését és bővítését, valamint a tehetséges élsportolók számára, a sporttörvényben megfogalmazott elvárás szerint, a kettős életpálya modell, ezen belül a mentor- és tutorrendszer kialakítását.

 A Miskolci Egyetemi Sportiroda a TÁMOP-4.1.2.E-13-1-KONV- keretében valósult meg.

A sportiroda feladata az intézmény sportéletével foglalkozó szervezetek tevékenységének az összehangolása, hatékonyabbá tétele és eredményeik fokozása, továbbá külső partnerek bevonása az együttműködésbe, valamint olyan új szervezési és szolgáltatási feladatok ellátása, amelyekkel eddig egyik egység sem, vagy csak részben foglalkozott.

A Sportiroda megvalósulásának egyik eredménye az elért hallgatók létszámának növekedése. A pályázat másik eredménye a hallgatók által elérhető sportszolgáltatások bővülése.

Kapcsolat:

Miskolci Egyetem Sportközpont és Sportiroda

székhely: 3515 Miskolc – Egyetemváros

levelezési cím: 3515 Miskolc-Egyetemváros, Körcsarnok

telefon: 46/565-252 vagy 46/565-111 és 14-56-os mellék

e-mail: sportiroda@uni-miskolc.hu

facebook: https://www.facebook.com/miskolciegyetemisport

Ügyfélfogadási idő:

Hétfőtől – Csütörtökig: 9.00 – 15.00

Pénteken: 9.00 – 12.00

Szervezeti Egység Vezető: Bene Szilárd (Mellék: 14-44)

Sportiroda vezető: Molnár Réka (Mellék: 14-56)

Igazgatási Ügyintéző: Chvatal Tünde (Mellék: 14-56)