Tűzvédelmi és balesetoktatási anyag

Testnevelés órán azok a hallgatók vehetnek részt, akik az alul felsorolt balesetvédelmi, tűzvédelmi oktatás anyagát meghallgatták, és ezt aláírásukkal igazolták.

Az egyes sportágak speciális balesetvédelmi oktatását az órát tartó tanár tartja!!

Az általános balesetvédelmi, tűzvédelmi oktatás anyaga:

Tűzvédelem

1. A sporttelepek területén az épületekben a dohányzás és a nyílt láng használata szigorúan tilos.

2. A sporttelepek területén dohányozni csak az arra kijelölt helyen szabad.

3. Amennyiben a hallgató a sporttelepek területén tüzet észlel, azonnal köteles azt a foglalkozást vezető tanárnak, edzőnek, ill. a sporttelep dolgozójának azonnal jelenteni.

4. Tűz esetén a hallgató köteles a tűz helyszínét az arra kijelölt helyen a lehető leggyorsabban elhagyni miután meggyőződött arról, hogy az általa veszély nélkül ellenőrizhető létesítmény részen senki nem tartózkodik.

Balesetvédelem

1. Mindenki vigyázzon saját maga és társai testi épségére, ne veszélyeztesse azt. Mindig tartsa be a foglalkozást vezető tanár, vagy edző utasításait. A sportszereket és sporteszközöket rendeltetés-szerűen használja.

2. A testnevelés órára jövet, vagy onnan távozva mindenki tartsa be az általános közlekedési szabályokat (közlekedési járművek, zebra, stb.).

3. A sporttelepeken figyelmesen közlekedjen, különös tekintettel a lépcsőkre, a jeges burkolatra, a mosdó helyiségekben jelentkező csúszásveszélyre.

4. A testnevelés órákon és sportfoglalkozásokon a megfelelő sportruházat viselése kötelező. Tilos az utcai cipő, szandál, papucs, stb. használata. Tilos a ruházaton balesetet okozó tárgy, kiegészítő, díszítés viselése (pl. csat, lánc, biztosító tű, stb.) .

5. A testnevelés órákon és sportfoglalkozásokon tilos balesetet okozható ékszerek viselése (hosszú fülbevaló, nyaklánc, karlánc, gyűrű, pearcing, óra, stb.).

6. A testnevelési órákon és sportfoglalkozásokon tilos a rágógumi.

7. A hallgató köteles a foglalkozást vezető tanár, vagy edző utasítását maradéktalanul végrehajtani, az órán, vagy sportfoglalkozáson szerzett sérülést, rosszullétét köteles azonnal jelezni.

8. A hallgató köteles az észlelt vagy tudomására jutott baleseti veszélyforrásokat jelezni, jelenteni (pl. sérülést okozható sporteszköz, berendezési tárgy, védőeszköz, stb.).

9. A hallgató köteles a sporteszközöket, felszereléseket rendeltetésszerűen használni (a nem rendeltetésszerű használatból eredő kárt megtéríteni).

10. A testnevelés órákon és sportfoglalkozásokon mindenki köteles saját maga és társai testi épségére vigyázni, a sportjátékok általános szabályait betartani.