Multifunkciós Szabadtéri Pálya

EGYETEMI MULTIFUNKCIÓS PÁLYA HASZNÁLATI FELTÉTELEI

A pálya használata díjköteles. 

Kosárlabdázás céljából napijegy váltható – 300 Ft/fő

A pályát nyitvatartási időben lehet használni!

Nyitvatatás:

  • hétköznap: 8.00-20.00
  • hétvége: előzetes egyeztetés alapján

Jegyvásárlás, nyitás:

  • hétköznap: 8.00-17.00 Körcsarnok 3. iroda

Pályabérlés, foglalás:  -Tel: 70/459-0152

  • Teljes pálya (6 palánk) – 4000 Ft/óra
  • Fél pálya (2 palánk) – 2000 Ft/óra

A pálya kizárólag sport célra használható, felületét óvni kell a durva behatásoktól.

A pálya csak az arra alkalmas sportcipőben és megfelelő ruházatban, rendeltetésének megfelelően használható.

A pályát mindenki csak saját felelősségére, a használati és tisztasági szabályok szigorú betartásával használhatja. A rongálás anyagi kártérítést vonhat maga után.

Szigorúan tilos a palánkokra felmászni, a gyűrűre felkapaszkodni, azon lógni. A pálya területére bemenni csak a kapun keresztül szabad.

A pálya területén dohányozni, gyufát és cigarettát eldobni TILOS! Tilos a pálya területén enni, üveget bevinni.

Tilos a pálya területére kutyát, vagy más állatot bevinni.

A pálya és a pálya környékének tisztaságára ügyelni kell, szemetet a szemétgyűjtőkbe kell dobni.

A pálya területén, vagy környezetében őrizetlenül hagyott értékekért, tárgyakért, felszerelésekért a pálya üzemeltetője felelősséget nem vállal.

A pálya rendeltetésszerű használatát és a tisztasági szabályok betartását az üzemeltető jogosult ellenőrizni.

A pálya használata közben keletkezett sérülésekért az üzemeltető felelősséget nem vállal. A Miskolci Egyetemi Sportközpont dolgozóinak utasításait be kell tartani.


Multifunctional Outdoor Track

CONDITIONS OF USE OF THE UNIVERSITY MULTIFUNCTIONAL PITCH

There is a fee to use the track.

Daily ticket for basketball – 300 HUF/person

The track can be used during opening hours!

Opening hours:

  • weekdays: 8:00-20:00
  • weekends: by prior arrangement

Ticket purchase:

  • weekdays: 8:00-17:00 UFO building, office 3.

Renting, booking Tel: 70/459-0152

  • full track (6 shutter) – 4000 Ft/hour
  • half track (3 shutter – 2000 Ft/hour

The track is for sports use only, and its surface must be protected from rough treatment.

The track only be used with suitable sports shoes and appropriate clothing, as intended.

Everyone may use the track only at their own risk and in strict compliance with the rules of use. Any damage may result in financial compensation.

It is strictly forbidden to climb on the shutters, climb on the ring, hang on it. Enter the track area only through the gate.

Smoking, throwing matches and cigarettes on the course is FORBIDDEN! It is forbidden to eat or drink on the pitch.

No dogs or other animals are allowed on the track.

Cleanliness of the pitch and its surroundings must be ensured, and rubbish must be disposed of in the rubbish bins.

The track operator is not responsible for any valuables, objects or equipment left unattended on or around the track.

The operator has the right to check the proper use of the track and compliance with the cleanliness rules.

The operator is not responsible for any injuries caused during the use of the track. The instructions of the staff of the Miskolc University Sports Centre must be followed.