Testnevelés tájékoztató

„A sport működik, csak engedni kell.” 

A Miskolci Egyetem Egészségtudományi Kar
Testnevelés Intézeti Tanszékének kiírása a
2023/2024. tanév I. félévi
TESTNEVELÉS TANTÁRGYAK felvételéhez és teljesítéséhez

Kedves Hallgatók!

Tárgyfelvétel:

 • Első lépés, hogy minden kar hallgatója a regisztrációs héten (2023. szeptember 4 – 8.) a NEPTUN rendszeren keresztül felveszi a számára megfelelő Testnevelés tantárgyat (Testnevelés 1, Testnevelés 2, Testnevelés 3, Testnevelés 4).
 • Második lépés, hogy a hallgató belép a www.app.uni-miskolc.hu oldalra, itt kerülnek meghirdetésre azon testnevelés órák, sportfoglalkozások és sportlehetőségek, amelyekkel a kötelező testnevelés tantárgy teljesíthető.
  • Az oldalra az M365 egyetemi email címmel és jelszóval (x.y@student.uni-miskolc.hu) lehet belépni, mellyel minden hallgató rendelkezik.
  • Itt szükséges a kiválasztott testnevelés órákra heti rendszerességgel előzetesen feliratkozni.
  • A kötelező 20 alkalom bármelyik rendszerben szereplő sportfoglalkozáson szabadon teljesíthető.
  • A sportnyilvántartó rendszerben folyamatosan nyomon követhető a teljesített alkalmak száma.
  • Testnevelés aláírást a www.app.uni-miskolc.hu oldalon regisztrált alkalmak alapján kap a hallgató.
 • Az aktuális félévben maximum 2 Testnevelés tárgyat lehet felvenni és teljesíteni!

A SPORTÁGVÁLASZTÁSHOZ A TANSZÉK OKTATÓI IGÉNY SZERINT EGYÉNI TANÁCSADÁST TARTANAK A FOGADÓÓRÁKON!

A Tanszék tavaszi szemeszterben meghirdetett kurzusai (helyszín és időtartam) és oktatói:

 • AEROBIK (Körcsarnok galéria; 90 perc)
  • Dr. habil. Mayer Krisztina PhD egyetemi docens,
  • Fellinger Szilvia testnevelő tanár
 • ASZTALITENISZ (E/4 kollégiumi tornaterem; 90 perc)
  •  Fellinger Szilvia testnevelő tanár
 • GYÓGYTESTNEVELÉS (E/4 kollégiumi kisterem, Körcsarnok galéria; 60 perc)
  • Bolya György testnevelő tanár
 • KONDICIONÁLIS KÉPESSÉGFEJLESZTÉS (E/4 kollégiumi kisterem, UNI-GYM edzőterem, Körcsarnok galéria, szabadtéri kondipark, atlétika pálya; 90 perc)
  • Bolya György testnevelő tanár
 • KOSÁRLABDA (Körcsarnok; 90 perc)
  • Bolya György testnevelő tanár
  • Dr. Váczi Péter PhD egyetemi docens
 • LABDARÚGÁS: Körcsarnok, műfüves pálya, 90 perc
  • Bolya György testnevelő tanár
 • TENISZ: salakos teniszpálya, novembertől E/4 kollégiumi tornaterem, 90 perc
  • Tigyi József mesteroktató
 • ÚSZÁS (középhaladó és haladó úszók részére; Kemény Dénes Városi Sportuszoda, 60 perc)
  • Dr. Juhász Imre PhD egyetemi docens

Egyéb kurzusok:

 • GYÓGYTORNA (tartáskorrekció; E/6 kollégiumi gyakorlóterem; 60 perc)
  • Breznai Annamária okleveles gyógytornász, mesteroktató
 • LÖVÉSZET (Egyetemi Lövészklub, E/2-es kollégium alagsor léglőtér, Tereplőtér)
 • SZABADIDŐSPORT (Egyetemi Sportközpont)
  • külsős edzők és sportoktatók által vezetett délutáni, többféle mozgásformák:
   • Jóga
   • Pilates
   • Fanatic Jump
   • Cheerleading
   • Thai boksz
   • Futóklub
   • Krav Maga
   • Asztalitenisz
   • Tollaslabda
   • Röplabda
   • További foglalkozások a www.app.uni-miskolc.hu oldalon
 • TÚRÁZÁS (Egyetemi Természetjáró Szakosztály)
  • túravezetők által vezetett hétvégi túrák
 • UNI-GYM (Uni-Gym egyetemi edzőterem)
  • oktató nélküli, egyéni edzés
 • FELMENTETT

A „Felmentett” kurzus felvétele:

 • a hallgató az alábbi indokokra való hivatkozással kérelmezheti a Testnevelés tantárgy jelenlét nélküli teljesítését:
  • ORVOSI
  • TANULMÁNYI
  • SPORTOLÓI
 • a felmentési kérelmet és a szükséges igazoló dokumentumokat (lsd. alább) a szorgalmi időszak első 3 hetében szükséges bemutatni/leadni
  • elektronikus formában: imre.juhasz1@uni-miskolc.hu;
  • AFKI porta hétfőtől péntekig 7:00-19:00 között a kari postaládában
 • a határidő lejárta után, illetve a vizsgaidőszakban, felmentés iránti kérelem nem nyújtható be
 • a dokumentumok kezelése a személyes adatok védelmével a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik
 • a felmentés iránti kérelmet a tárgy oktatója engedélyezheti vagy elutasíthatja a dokumentumok áttekintését követően
 • a felmentés kizárólag az aktuális félévre érvényes

Felmentéshez szükséges dokumentumok:

 • Orvosi: a teljes félévi felmentéshez SZAKORVOSI IGAZOLÁS szükséges.
 • Tanulmányi (például: más karon, szakon vagy intézményben teljesített testnevelés tárgy): a hallgató Neptun rendszerből letöltött ELEKTRONIKUS LECKEKÖNYVÉNEK MÁSOLATA (nyomtatott vagy elektronikus formában).
 • Sportolói (a MEAFC vagy másik sportegyesületnél igazolt sportolók): a FÉNYKÉPES EGYESÜLETI TAGSÁGI IGAZOLÁS, ÉRVÉNYES VERSENY VAGY JÁTÉKENGEDÉLY, TÁNCKÖNYV eredetije vagy másolata.

A felvett kurzus teljesítése:

 • A felvett Testnevelés tantárgyat az aktuális félévben, szorgalmi időszakban (2023. szeptember 11. – 2023. december 15.) kell teljesíteni.
 • Ajánlott a szorgalmi időszak 1. hetében megjelenni a választott testnevelési kurzuson és megkezdeni annek teljesítését.
 • A Testnevelés kurzus teljesítését az oktató „Aláírás” megadásával igazolja a Neptun rendszerben, legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napjáig.

Az „ALÁÍRÁS” általános és részletes feltételei:

 • Minimum 20 gyakorlati órán (10-20 alkalom, kurzusonként eltérő) való rendszeres és aktív részvétel, melyet jelenléti ívek igazolnak.
 • A kurzusok minimum teljesítési ütemezése 1×2 óra/hét, javasolt ütemezés 2-3x 1-2 óra/hét.
 • A felvett kurzus önmagában, valamint a szorgalmi időszak teljes ideje alatt többféle mozgásforma tetszőleges arányú kombinálásával is teljesíthető (szükséges a testnevelő tanárral/oktatóval egyeztetni és a sportági felkészültségeket, valamint a különféle tárgyi követelményeket figyelembe venni).
 • Az Egyetemi Sportközpont délutáni sportfoglalkozásairól részletes információk a Sportiroda honlapján találhatók (http://www.sport.uni-miskolc.hu/).
 • Az UNI-GYM edzőterem és a sportdélutáni foglalkozások teljesítéseit igazoló bérletek bemutatási/leadási helye: Körcsarnok, fsz. Sportiroda, határideje: 2023. december 15. 12.00.
 • Az Egyetemi Természetjáró Szakosztály és a Lövész Club által tartott kurzusok teljesítésének feltételeiről a következő honlapok tartalmaznak részletes információt: https://testneveles.uni-miskolc.hu/Turazas; https://testneveles.uni-miskolc.hu/loveszet. A foglalkozások teljesítéséről minden esetben a foglalkozást vezető edző állítja ki és juttatja el az igazolást (név, kar, évfolyam, NEPTUN kód, teljesített órák, alkalmak száma) a kurzus oktatójához 2023. december 15. 12.00 óráig.
 • Indokolt esetekben (óra-, és/vagy munkarendi ütközés esetén) egyéni, más egyetemi sporttevékenység is beszámítható tanszéki elbírálást követően.
 • Az Egyetemvároson kívüli edzőtermek, sportklubok, uszodák és egyéb gyakorlóhelyek igazolásai nem kerülnek elfogadásra.
 • Rövidebb idejű betegség, sérülés, baleset esetén a gyógyulást, felépülést követő órán az orvosi igazolást be kell mutatni annak a tanszéki oktatónak, aki a foglalkozást vezeti.
 • Igazolt hiányzás esetén a hallgató pótolhatja elmaradt óráit, a pótlás lehetőségeit személyesen szükséges egyeztetni az oktatóval.

Az „ALÁÍRÁS” megtagadásának lehetséges okai:

 • Amennyiben a hallgató a szorgalmi időszak első négy hetében (2023. szeptember 11. – 2023. október 6. között) egyetlen alkalommal sem jelenik meg a választott testnevelés órán és a tárgy oktatójával nem veszi fel a kapcsolatot.
 • A 20 gyakorlati óra nem teljesítése esetén, melyet jelenléti ívek igazolnak.
 • Amennyiben a hallgató az előírt egyéb kötelezettségeinek nem tesz eleget (például bérlet leadása).

Testnevelés órán való részvétel általános feltételei és szabályai:

 • A testnevelés órákon csak a tűz-, és balesetvédelmi oktatásban részesült hallgatók saját felelősségükre, felkészültségük és edzettségük alapján vehetnek részt.
 • Az órákon az adott sportágnak megfelelő sportfelszerelésben való megjelenés és a váltócipő használata minden helyszínen, órán kötelező.
 • A mozogni, sportolni vágyó hallgatók, akik a kurzust nem vették fel, csak az órát tartó oktató előzetes engedélyével és a kurzus hallgatóira vonatkozó előírások betartásával látogathatják az órákat.

Felmerülő kérdések, problémák megoldásának ügyintézése:

Foglalkozásokkal, hiányzások pótlásával, aláírással, illetve egyéb kurzushoz köthető ügyekben az alábbi tanszéki oktatók nyújtanak segítséget emailben vagy személyesen:

 • Dr. Juhász Imre PhD egyetemi docens
  • Kemény Dénes Sportuszoda
  • E-mail: imre.juhasz1@uni-miskolc.hu
  • Fogadó óra: csütörtök 10.00 – 11.30
 • Bolya György testnevelő tanár
  • Körcsarnok, 1. emelet 7. iroda
  • E-mail: gyorgy.bolya@uni-miskolc.hu
  • Fogadó óra: csütörtök 8.30 – 10.00
 • Dr. habil. Mayer Krisztina PhD egyetemi docens
  • Körcsarnok, 1. emelet 7. iroda
  • E-mail: krisztina.mayer@uni-miskolc.hu
  • Fogadó óra: kedd 13.30 – 14.15, szerda 11.30 – 12.15
 • Fellinger Szilvia testnevelő tanár
  • Körcsarnok, 1. emelet 7. iroda
  • E-mail: szilvia.fellinger@uni-miskolc.hu
  • Fogadó óra: csütörtök 11.15 – 12.00, péntek 11.30 – 12.15
 • Tigyi József mesteroktató
  • Atlétika pálya-futófolyosó; Teniszcentrum, tanári iroda
  • E-mail: jozsef.tigyi@uni-miskolc.hu
  • Fogadó óra: szerda 14.00 – 15.30

Tanulmányi ügyekben (tárgyfelvétel, Neptun) az Egészségtudományi Kar Dékáni Hivatalának munkatársa nyújt segítséget emailben vagy személyesen:

 • Horváth Katalin dékáni referens
  • Stefánia épület, Dékáni Hivatal, I. em. 110. iroda
  • E-mail: katalin.horvath@uni-miskolc.hu
  • tel.: 06-46/565-111/26-70 mellék

Egyéb ügyekben:

Eredményes, tartalmas, aktív félévet és sportsikereket kívánunk!

Miskolc, 2023. szeptember 5.

Testnevelés Intézeti Tanszék