TÁJÉKOZTATÓ A TESTNEVELÉS TANTÁRGYAK felvételéhez és teljesítéséhez

Kedves Hallgatók!

Tárgyfelvétel:

 • Első lépés, hogy minden kar hallgatója a regisztrációs héten (2024. február 5-9.) a NEPTUN rendszeren keresztül felveszi a számára megfelelő Testnevelés tantárgyat (Testnevelés 1, Testnevelés 2, Testnevelés 3, Testnevelés 4).
 • Második lépés, hogy a hallgató belép a https://app.uni-miskolc.hu/ oldalra, itt kerülnek meghirdetésre azon testnevelés órák, sportfoglalkozások és sportlehetőségek, amelyekkel a kötelező testnevelés tantárgy teljesíthető
 • Az oldalra az M365 egyetemi email címmel és jelszóval (x.y@student.uni-miskolc.hu) lehet belépni, mellyel minden hallgató rendelkezik.
 • Itt szükséges a kiválasztott testnevelés órákra heti rendszerességgel előzetesen feliratkozni.
 • A kötelező 20 alkalom bármelyik rendszerben szereplő sportfoglalkozáson szabadon teljesíthető.
 • A sportnyilvántartó rendszerben folyamatosan nyomon követhető a teljesített alkalmak száma.
 • Testnevelés aláírást a https://app.uni-miskolc.hu/ oldalon regisztrált alkalmak alapján kap a hallgató
 • Az aktuális félévben maximum 2 Testnevelés tárgyat lehet felvenni és teljesíteni!
 • Hetente összesen csak 3 testnevelés alkalom írható jóvá!

A SPORTÁGVÁLASZTÁSHOZ A TANSZÉK OKTATÓI IGÉNY SZERINT EGYÉNI TANÁCSADÁST TARTANAK A FOGADÓÓRÁKON! (lásd az ügyfélfogadásra vonatkozó bekezdésnél)

A Tanszék tavaszi szemeszterben az https://app.uni-miskolc.hu/ oldalon választható meghirdetett kurzusai (helyszín és időtartam) és oktatói:BOKSZ AEROBIK (Körcsarnok galéria; 90 perc)

 • BOKSZ AEROBIK (Körcsarnok galéria; 90 perc)
  • Fellinger Szilvia testnevelő tanár
 • RETRO AEROBIK (Körcsarnok Galéria; 90 perc)
  • Dr. habil Mayer Krisztina egyetemi docens
 • STRESSZLEVEZETŐ AEROBIK (Körcsarnok galéria; 90 perc)
  • Dr. habil Mayer Krisztina egyetemi docens
 • INTERVALL AEROBIK (Körcsarnok galéria; 90 perc)
  • Fellinger Szilvia testnevelő tanár
 • CARDIO FIT AEROBIK (Körcsarnok galéria; 90 perc)
  • Izsvákné Szabó Viktória testnevelő tanár
 • ALAKFORMÁLÓ AEROBIK (E/4 K-terem)
  • Fellinger Szilvia testnevelő tanár
 • ASZTALITENISZ (E/4 K-terem; 90 perc)
  • Fellinger Szilvia testnevelő tanár
  • Tóth Zádeczki Erika testnevelő tanár
 • FITT BALL TORNA (Körcsarnok Galéria; 90 perc)
  • Fellinger Szilvia testnevelő tanár
 • FUNKCIONÁLIS KÖRTRÉNING ( E/4 Tornaterem)
  • Tóth Zádeczki Erika testnevelő tanár
 • GERINC JÓGA (Körcsarnok Galéria; 90 perc)
  • Izsvákné Szabó Viktória testnevelő tanár
 • GERINCTORNA (E/4 K-terem; 90 perc)
  • Izsvákné Szabó Viktória testnevelő tanár
 • GYÓGYTESTNEVELÉS (E/4 K-terem; 90 perc)
  • Izsvákné Szabó Viktória testnevelő tanár
 • KOSÁRLABDA (Körcsarnok; 90 perc)
  • Izsvákné Szabó Viktória testnevelő tanár
 • LABDARÚGÁS (Körcsarnok, műfüves pálya, 90 perc)
  • Tóth Zádeczki Erika testnevelő tanár
 • LATIN CARDIO FITNESS (Körcsarnok Galéria; 90 perc)
  • Izsvákné Szabó Viktória testnevelő tanár
 • TENISZ (E/4 Tornaterem; 90 perc)
  • Tigyi József testnevelő tanár
 • ÚSZÁS (Kemény Dénes Városi Sportuszoda; 90 perc)
  • Izsvákné Szabó Viktória testnevelő tanár
 • VÍZBIZTONSÁG JAVÍTÓ ÚSZÁS (Kemény Dénes Városi Sportuszoda; 90 perc)
  • Tóth Zádeczki Erika testnevelő tanár

Egyéb kurzusok, sportolási lehetőségek:

 • LÖVÉSZET (Egyetemi Lövészklub, E/2-es kollégium alagsor léglőtér, Tereplőtér heti három alkalommal meghirdetve)
 • SZABADIDŐSPORT (Egyetemi Sportközpont)
  • külsős edzők és sportoktatók által vezetett délutáni, többféle mozgásformák:
   • Jóga
   • Pilates
   • Fanatic Jump
   • Cheerleading
   • Thai boksz
   • Futóklub
   • Önvédelmi alapismeretek
   • Asztalitenisz
   • Tollaslabda
   • Röplabda
   • CrossFit
   • Amerikai Futball
   • További foglalkozások a www.app.uni-miskolc.hu oldalon
 • TÚRÁZÁS (Egyetemi Természetjáró Szakosztály)
  • túravezetők által vezetett hétvégi túrák

A MEGHIRDETETT TÚRÁKRA NEM VONATKOZIK A HETI 3 ALKALMAS KORLÁTOZÁS. MINDEN TÚRA RENDELKEZIK EGY BAKANCS-SZÁMMAL, AMI AZ ÉRTE JÁRÓ ALKALMAKAT JELÖLI.

 • UNI-GYM (Uni-Gym egyetemi edzőterem)
  • oktató nélküli, egyéni edzés
 • FELMENTETT

FELMENTÉS

Kérelmezési eljárás
A hallgató kérelmezheti a Testnevelés tantárgy jelenlét nélküli teljesítését indokolt esetben!

 • ha igazolt sportoló a MEAFC vagy másik sportegyesületnél (SPORTOLÓI)
 • ha a testnevelés tantárgy korábbi tanulmányai alatt aláírásra került (TANULMÁNYI)
 • ha van szakorvos által igazolt betegsége (ORVOSI)
 1. A regisztrációs héten a NEPTUN rendszeren keresztül szükséges felvenni a megfelelő Testnevelés tantárgyat (Testnevelés 1, Testnevelés 2, Testnevelés 3, Testnevelés 4) Ezt követően szükséges belépni az app.uni-miskolc.hu oldalra, ahol fel kell venni a FELMENTETT kurzust.
 2. A szükséges igazoló dokumentumok bemutatásával, illetve leadásával a felmentési kérelem elindul.

Benyújthatók:

 • elektronikus formában Kató Csaba tanszékvezetőnek (csaba.kato@uni-miskolc.hu), vagy Kovács Tünde intézeti adminisztrátornak (tunde.kovacs@uni-miskolc.hu),
 • személyesen Kovács Tünde intézeti adminisztrátornak (Stefánia épület, II. emelet 205. iroda),
 • letehető nyomtatva az AFKI épület portára a kari postaládába hétfőtől péntekig 7:00 – 19:00 között.

A dokumentumok bemutatása, illetve leadása a szorgalmi időszak 1-3. hetében lehetséges!

A határidő lejárta után, illetve a vizsgaidőszakban, felmentés iránti kérelem nem nyújtható be. (A dokumentumok kezelése a személyes adatok védelmével a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik.)A felmentés iránti kérelmet a tárgy oktatója a dokumentumok áttekintését követően:

3. Támogathatja, melyet a kurzus aláírásával igazol, elutasíthatja, melyről email formájában, vagy aláírás megtagadásával igazol.
A megítélt felmentés kizárólag az aktuális félévre érvényes!

Felmentéshez szükséges dokumentumok:

 • Orvosi: a teljes félévi felmentéshez SZAKORVOSI IGAZOLÁS szükséges.
 • Tanulmányi (például: más karon, szakon vagy intézményben teljesített testnevelés tárgy): a hallgató Neptun rendszerből letöltött ELEKTRONIKUS LECKEKÖNYVÉNEK MÁSOLATA (nyomtatott vagy elektronikus formában).
 • Sportolói (a MEAFC vagy másik sportegyesületnél igazolt sportolók): a FÉNYKÉPES EGYESÜLETI TAGSÁGI IGAZOLÁS, ÉRVÉNYES VERSENY VAGY JÁTÉKENGEDÉLY, TÁNCKÖNYV eredetije vagy másolata.

A felvett kurzus teljesítése:

 • A felvett Testnevelés tantárgyat az aktuális félévben, szorgalmi időszakban (2024. február 12. – 2024. május 17.) kell teljesíteni.
 • Ajánlott a szorgalmi időszak 1. hetében megjelenni a választott testnevelési kurzuson és megkezdeni annak teljesítését.
 • A Testnevelés kurzus teljesítését az oktató „Aláírás” megadásával igazolja a Neptun rendszerben, legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napjáig (2024. május 17.).
 • Aláírás pótlására tanszékvezetői jóváhagyással 2024. május 17. – 2024. május 31. között van lehetőség.

Az „ALÁÍRÁS” általános és részletes feltételei:

 • Minimum 20 gyakorlati órán (10-20 alkalom, kurzusonként eltérő) való rendszeres és aktív részvétel, melyet jelenléti ívek igazolnak.
 • A kurzusok minimum teljesítési ütemezése 1×2 óra/hét, javasolt ütemezés 2-3x 1-2 óra/hét. Egy héten maximum 3 testnevelés alkalom igazolható. Amennyiben a teljesített foglalkozások, órák száma meghaladja a heti 3 alkalmat is kizárólag 3 alkalom kerül rögzítésre a teljesítési listán.
 • A felvett kurzus önmagában, valamint a szorgalmi időszak teljes ideje alatt többféle mozgásforma tetszőleges arányú kombinálásával is teljesíthető (szükséges a testnevelő tanárral/oktatóval egyeztetni és a sportági felkészültségeket, valamint a különféle tárgyi követelményeket figyelembe venni).
 • Az Egyetemi Sportközpont délutáni sportfoglalkozásairól részletes információk a Sportiroda honlapján találhatók (http://www.sport.uni-miskolc.hu/).
 • Az UNI-GYM edzőterem és a sportdélutáni foglalkozások teljesítéseit igazoló bérletek bemutatási/leadási helye: Körcsarnok, fsz. Sportiroda, határideje: 2024. május 17. 12:00.
 • Indokolt esetekben (óra-, és/vagy munkarendi ütközés esetén) egyéni, más egyetemi sporttevékenység is beszámítható tanszéki elbírálást követően.
 • Az Egyetemvároson kívüli edzőtermek, sportklubok, uszodák és egyéb gyakorlóhelyek igazolásai nem kerülnek elfogadásra.
 • Rövidebb idejű betegség, sérülés, baleset esetén a gyógyulást, felépülést követő órán az orvosi igazolást be kell mutatni annak a tanszéki oktatónak, aki a foglalkozást vezeti.
 • Igazolt hiányzás esetén a hallgató pótolhatja elmaradt óráit, a pótlás lehetőségeit személyesen szükséges egyeztetni az oktatóval.

Az „ALÁÍRÁS” megtagadásának lehetséges okai:

 • Amennyiben a hallgató a szorgalmi időszak első négy hetében (2024. február 12. – március 8.) egyetlen alkalommal sem jelenik meg a választott testnevelés órán és a tárgy oktatójával nem veszi fel a kapcsolatot.
 • A 20 gyakorlati óra nem teljesítése esetén, melyet jelenléti ívek igazolnak.
 • Amennyiben a hallgató az előírt egyéb kötelezettségeinek nem tesz eleget (például bérlet leadása).
 • Amennyiben a hallgató nem jelzi a tényleges órák teljesítésével és app.uni-miskolc.hu felületen jelölt, összegyűjtött alkalmakkal kapcsolatos eltéréseket, kérdéseket 2024. május 17-ig

Testnevelés órán való részvétel általános feltételei és szabályai:

 • MINIMUM 20 GYAKORLATI ÓRÁN (gyakorlati óra ≠ kurzus) RENDSZERES ÉS AKTÍV RÉSZVÉTEL szükséges;
 • a kurzusok minimum teljesítési ütemezése 1×2 óra/hét, javasolt 2-3 x 1-2 óra/hét;
 • a felvett kurzussal önmagában, valamint a szorgalmi időszak teljes ideje alatt többféle mozgásforma tetszőleges arányú kombinálásával is teljesíthető a testnevelés tárgy (szükséges a testnevelő tanárral/oktatóval egyeztetni, és a sportági felkészültségeket, valamint a különféle tárgyi követelményeket figyelembe venni);
 • a testnevelés órákon csak a tűz-, és balesetvédelmi oktatásban részesült hallgatók vehetnek részt saját felelősségükre, a felkészültségük, edzettségük alapján meghozott döntésnek megfelelően;
 • az órákon a sportfelszerelésben való megjelenés és a váltócipő (úszósapka, papucs) használata minden helyszínen, órán kötelező;
 • a mozogni, sportolni vágyó hallgatók, akik a kurzust nem vették fel, csak az órát tartó oktató előzetes engedélyével és a kurzus hallgatóira vonatkozó előírások betartásával látogathatják az órákat.
 • rövidebb idejű betegség, sérülés, baleset stb. esetén a gyógyulást, felépülést követő órán az orvosi igazolást be kell mutatni annak a tanszéki oktatónak, aki a foglalkozást vezeti;
 • a hallgató pótolhatja elmaradt óráit, a pótlás lehetőségeit személyesen szükséges egyeztetni az oktatóval. A pótlási időszak teljesítési feltételeit, mozgásformáit, kezdési időpontjait az Aktuális félévi felhívás/Időrend almenüpontja tartalmazza.

Felmerülő kérdések, problémák megoldásának ügyintézése:

Foglalkozásokkal, hiányzások pótlásával, aláírással, illetve egyéb kurzushoz köthető ügyekben az alábbi tanszéki oktatók nyújtanak segítséget emailben vagy személyesen:

 • Kató Csaba tanszékvezető, mesteroktató
  • Stefánia épület I. 104
  • e-mail: csaba.kato@uni-miskolc.hu
  • Fogadó óra: Stefánia épület 11. terem, hétfő 11:00-12:00, szerda 12:00-13:00
 • Dr. habil. Mayer Krisztina PhD egyetemi docens
  • Körcsarnok, 1. emelet 7. iroda
  • E-mail: krisztina.mayer@uni-miskolc.hu
  • Fogadó óra: Körcsarnok, kedd 11:00-11:45, csütörtök 12:00-12:45
 • Fellinger Szilvia testnevelő tanár
  • Körcsarnok, 1. emelet 7. iroda
  • E-mail: szilvia.fellinger@uni-miskolc.hu
  • Fogadó óra: Körcsarnok, hétfő 10.30-11:15, csütörtök 11.30 – 12.15
 • Tigyi József mesteroktató
  • Atlétika pálya-futófolyosó; Teniszcentrum, tanári iroda
  • E-mail: jozsef.tigyi@uni-miskolc.hu
  • Fogadó óra: Futófolyosó, szerda 9:00-9:45, péntek 13:30-14:15
 • Tóthné Zádeczki Erika testnevelő tanár
  • Körcsarnok, 1. emelet 7. iroda
  • E-mail: erika.zadeczki@uni-miskolc.hu
  • Fogadó óra: Körcsarnok, hétfő 9:00-9:45, csütörtök 11:45-12:30
 • Szabó Viktória testnevelő tanár
  • Körcsarnok, 1. emelet 7. iroda
  • e-mail: viktoria.izsvakne.szabo@uni-miskolc.hu
 • Palácsik -Makula Zsanett, mestertanár
  • AFKI, Fizioterápiás Intézeti Tanszék oktatói szoba
  • Kedd 12.00 – 13.30
  • E-mail: zsanett.palacsik-makula@uni-miskolc.hu

Tanulmányi ügyekben (tárgyfelvétel, Neptun) az Egészségtudományi Kar Dékáni Hivatalának munkatársa nyújt segítséget emailben vagy személyesen:

 • Horváth Katalin dékáni referens
  • Stefánia épület, Dékáni Hivatal, I. em. 110. iroda
  • E-mail: katalin.horvath@uni-miskolc.hu
  • Tel.: 06-46/565-111/26-70 mellék

Egyéb ügyekben:

Eredményes, tartalmas, aktív félévet és sportsikereket kívánunk!

Miskolc, 2024. február 7.